Metafizik

Zihin arasındaki ruhun deneyimi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Metafizik>Zihin arasındaki ruhun deneyimi
shahkhu 04:37 09.06.20
Zihnin beş fakültesi vardır: duygu fakültesi (kalp), düşünme fakültesi (zihin), akıl yürütme faktörü (bilinç), hatırlama fakültesi (bellek), kimlik fakültesi (ego).

Ruh, bu beş köşeli odada bir ışık gibidir, çünkü ruh duygu, düşünce, hafıza, akıl ve kimliği algılar ve kendini onlarla özdeşleştirir. Gerçekte, onlardan uzaktır. Duygu veya düşüncenin değişmesi ruhu değiştirmez. Fakat ruh kendini göremediğinden, ego yardımıyla düşünür: Üzgünüm ya da mutluyum ya da hatırlıyorum ya da unuttum. Ruh bunlardan hiçbirini yapmaz. Hepsi aklın işidir. Fakat ruh kendini görmediği için, o sırada görülenlerle özdeşleşir.

Ruhun ışığının zihni çalışma düzeninde tuttuğu bir gerçektir. Işığı kaplandığında, hayattaki tüm karışıklıklar gelir. Ve tüm sezgiler ve ilhamlar ruhun ışığını açıkladığı gibi gelir. Zihin düzensiz olduğunda, ruh bir şeyi doğru algılayamaz. Zihin ruhtan önceki bir teleskop gibidir. Bu nedenle, her iki şey de gereklidir: sırayla zihin ve zihin zihne mükemmel bir şekilde odaklanır.GÜL1

The mind has five faculties: the faculty of feeling (heart), the faculty of thinking (mind), the faculty of reasoning (consciousness), the faculty of remembering (memory), the faculty of identifying (ego).

The soul is like a light in this five-cornered room, for the soul perceives feeling, thought, memory, reason, and identity, and identifies itself with them. In reality, it is aloof from them. Change of feeling or thought does not change the soul. But as the soul cannot see itself, it thinks by the help of the ego: I am sad, or I am glad, or I remember, or I have forgotten. The soul does none of these things. They are all the workings of the mind. But as the soul does not see itself, it identifies itself with what is seen at the time.

It is a fact that the light of the soul keeps the mind in working order. When its light is covered, all confusion in life comes. And all intuitions and inspirations come as the soul discloses its light. When the mind is not in order, the soul cannot perceive things rightly. The mind is like a telescope before the soul. Therefore, both things are necessary: the mind in order, and the soul in perfect focus on the mind.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145