Vefk & Tılsım

nadü ali duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Vefk & Tılsım>nadü ali duası
bestekar60 11:32 10.05.16
Nadü Ali Duası (kısa hali)
Bismillahirahmanirahim
Nadü aleyye müzhirel acayib tecidhü avnen leke finnevayib li külli hemin ve gammin seyen celi (biazametike ya Allah) bi nübüvvetike ya Muhammed bi velayetike ya Ali
Nadü Ali Duası'nın Azimeti
Bismillahirrahmanirrahim İlahi samedi min indike mededi ve aleyke mutemedi iyyake na'büdu iyyake nestaiyn
Nadü Aliyyen muzhirel acayip elleri tecüthü el esmaül hüsna ve sıfatihi ve hüve ala külli şey'in KadirAzrail semian mutian bi hakkı hazel esmaül a'zam en takada lena hacatüna külliha bi hakkı HA,Ha,Ha_Hû,Hû,Hû Tecüthü avnenleke finnevayip ellezi küllü şey'in bi kudretihi ve galebe takviyyetihi ya Rahman ya şemayilSemian muti'an bi Hakkı hazel esmaül aziymEn takada lena hacetüna kulleha bi hakkı kuhuvallahü ahadKüllü hemmin ve gammin seyencelillezi hüvel hayyüm kayyümYuhyil mevtaBakademis semavati vel aradeynYa kamerali semian mutian bi hakkı hazel esmaül azamEn takada lena hacatüana külüha bi hakkı Ha-mim-Ayın-Sin Kaaf Binübüvvetike ya Muhammed(3kere)Bi velayetike ya Ali(3kere)ellezi La ilahe illa hüverrahmanirrahimHüvel melaiketi külli şey'in adlehu ya bertayil semian mutian bi hakkı hazihil esmaül azamEn takada lena hacatüna külleha bi sıfatihi ve ehfazna min afatüd dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamerrahimiyn
Attached: lion[1].jpg (48.6 KB (Kilobyte)) Nadi_ali_1[1].jpg (87.5 KB (Kilobyte)) 
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Devrimci 12:00 10.05.16
**Nadü Ali duasının altın madeni nam-ı diğer kırmızı altın **
Altın Madeni (Kırmızı Altın) Sırlı Dua

Dilek,hacet konuları,Bilgi artışı,ezber,Zenginlik,Allah'ın gaybı Hazineleri ulaşmak ve Bereket için Okudunduğundan Hz Ali'ye ait olan, Nadü Ali duasının altın madeni nam-ı diğer kırmızı altın olduğu söyleniyor.


Nadü Ali Duası (kısa hali)

Nadü aleyye muzhirel acayip.
Tecidhü avnen leke finnevayip.
li külli hemin ve gammin seyen celi bi azametike ya Allah,
bi nübüvvetike ya Muhammed,bi velayetike ya Ali.

Nadü Ali Duası Azameti

Bismillahirrahmanirrahim
İlahi samedi min indike mededi ve aleyke mutemedi iyyake na'büdu iyyake nestaiyn.

Nadü Aliyyen muzhirel acayip elleri tecüthü el esmaül hüsna ve sıfatihi ve hüve ala külli şey'in Kadir.Azrail semian mutian bi hakkı hazel esmaül a'zam en takada lena hacatüna külliha bi hakkı HA,Ha,Ha_Hû,Hû,Hû Tecüthü avnenleke finnevayip ellezi küllü şey'in bi kudretihi ve galebe takviyyetihi ya Rahman ya şemayil.Semian muti'an bi Hakkı hazel esmaül aziym.En takada lena hacetüna kulleha bi hakkı kuhuvallahü ahad..Küllü hemmin ve gammin seyencelillezi hüvel hayyüm kayyüm.Yuhyil mevta.Bakademis semavati vel aradeyn.Ya kamerali semian mutian bi hakkı hazel esmaül azam.En takada lena hacatüana külüha bi hakkı Ha-mim-Ayın-Sin Kaaf. Binübüvvetike ya Muhammed(3kere)Bi velayetike ya Ali(3kere)ellezi La ilahe illa hüverrahmanirrahim.Hüvel melaiketi külli şey'in adlehu ya bertayil semian mutian bi hakkı hazihil esmaül azam.En takada lena hacatüna külleha bi sıfatihi ve ehfazna min afatüd dünya vel ahireti bi rahmetike ya erhamerrahimiyn....

Bismillahirrahmanirrahim
nadi eliyyen mezherel ecaib
tecidhu evnen leke fin nevaib.li ilhi haceti ve aleyhi muevveli kullema emertehu ve remeytu mungezi .fi zillillahi ve yuzlillahu li.ed'uke kulle hemmin ve gemmin seyenceli. Bi azametike ya allah. Bi nubuvvetike ya muhammed. Bi velayetike ya ali ya ali ya ali. Edrikni bi heggi lutfukel hefi. Allahu ekber .ene min şerri e'daike beri. Allahu samedi min indike mededi. Ve alyke mutamedi. Bi heggi iyyake ne'budu ve iyyake nestein. Ya ebel geys egisni. Ya ebel heseneyni edrikni. Ya seyfellahi edrikni. Ya beballah edrikni. Ya huccetallahi edrikni. Ya veliyallahi edrikni. Bi heggi lutfukel'hefi. Ya gehhar tegehherte bigehri vel gehru fi gehri ke ya gehhar. Ya gahirel. Eduvv. Ya velliyel veli. Ya mezherel ecaib ya murteza ali. Remeyte men beğa eleyye bi seh milahi ve seyfillahil gatili. Ufevvizu emri ilallah. Innallahe besirun bil ibad ve ilahikum ilahun vahidun. La ilahe illa huverrahmanurrahim. Edrikni ya giyasel musteğisin ya delilen muteheyyirin. Ya emanel haifin. Ya muinel mutevekkilin. Ya rahimel mesaikin ya ilahel alemin birehmetike ve sallallahu ela seyyidine muhammedin ve alihi ecmain. Vel hemdulillahilrabbilalemin. Sadagallahul aliyyulazim.

Anlamı
çağir ali'yi ki üstün sifatlar sahibidir. Eğer çağirirsan onu kendine yardimci olarak bulursun. Benim alllah'a bir hacetim var ve ona sirtimi dayadim. Seni çağiriyorum ey ali! Bütün hüzünlerim ve gamlarim yok olsun diye. Senin azametine and veriyorum ey allahim. Senin peygamberliğine and veriyorum ey muhammed. Senin velayetine and veriyorum ya ali, ya ali, ya ali! Bana yardim et. Gizli lütfunun hakki için allahu ekber, ben düşmanlarindan uzağim. Allah'a güveniyorum, ondan yardim diliyorum."iyyake ne budu ve iyyake nestein." hakki için.ey yardimin babasi bana yardim et. Ey hasan ve hüseyin'in babasi bana yardim et. Ey allah'in kilici bana yardim et. Ey allah'in kapisi bana yardim et. Ey allah'in hücceti bana yardim et. Ey allah'in velisi bana ayardim et. Gizli lütfunun hakki için. Ey şiddetin sahibi sen şiddet ile şiddetlendin ve şitted senin şiddetini şiddetindendir. Ey şiddet sahibi ey düşmanlara şiddetli olan ve dostlara dost olan ey üstün sifatlar sahibi. Ey aliyyel murtaza bana isyan edenlere allah'in okunu attin ve allah'in öldürücü kilici ile öldürdün. Işlerimi allah'a havale ediyorum. Allah kullarini gözetendir ve allah tek ilahtir, ondan başka ilah yoktur. Allah peygambere ve ehl-i beyt'ine salat göndersin. Hamd alemlerin rabbi olan allah'a mahsustur


*düşmanlarından korkusu olan kişi günde 72 kez okursa korkusundan emin olur
*bir kimsiye büyü yapıluırsa bir kuyudan su alır ve o suya 7 kez bu dua okunur o suyla gusül abdesti alıp içerse büyü bozulur
*zorluğa düşmüş kişi tam niyetle 1000 kez okursa zorluğu gider
*şirin gözükmek aşık etmek için cuma gününün ilk saatinde 8 defa okuyup kendine okursa herkesin gözüne şirin gözükür
*uykusuz olan kişi cuma namazından evvel 51 kere
okursa uykusuzluğu gider
*sırlara ulaşmak isteyen kişi sabah vakti kimse ile konuşmadan 91 kez okumalı
*düşman dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir saatte 70 kez okumalı
*gizli birşeyi bulmak için hergün 70 kez okumalı
ilim elde etmek için hergün 24 kez okumalı
*dilek içinde 4295 kere okumal

Nadü Ali Duasının Havvası:

1-Bir kimse düşmanlar arasında kalsa yerden bir avuç toprakalıp 7 defa okuyup toprağı onlara saçsa onlar ona zarar veremez.
2-Bir kişinin birdüşmandan korkusu olsa günde 72 defa okuya, düşmandan ALLAH,IN izniyle eminolur ve düşmanı perişan olur.
3-bir kimseye sihiretseler kuyudan aldığı su üzerine 7 kere okuya o su ile gusül ede ve hem içesihir bozulur.
4-bir kişiye zehiriçirseler misk ve zafiran ile yazıp-vefki yazılacak-yağmur suyu ile ezi***irsinler kurtulur.
5-bir kimse hastaolsa yağmur suyuna 70 kere okuyup içirsinler gusül yaptırsınlar şifa bulur.
6-bir kimse birmüşküle yahut bir sıkıntıya uğrasa tam niyetle 1000 kere okuya müşkülü halolur.
7-bir kimse bir büyükmevkideki şahıstan korksa yüzüne 3 defa okumalı
8-bir kimseyi bir mühim işi için gönderirken kulağına 3 kereokumalı.
9-cuma gününün ilksaatinde-zühre saatinde- 1 de 8 defa okuyup kendine üflese herkez onu sevmeyebaşlar.
10-bir kimse töhmetaltında kalsa her sabah 72 defa okumalı
11-uyku uyuyamıyankimse cuma namazından evvel halis niyet ile 5 defa okusa o sıkıntısı yok olurrahat uyur.
12-sırlara ulaşmakisteyen,sabah vakti kimse ile konuşmadan 91 kere okusun.
13-iyi bir mevkiyeulaşmak için günde 500 defa okusun.
14-düşmanı muti etmekiçin günde 118 kere okua 70 gün devam ede
15-düşmanın dilinibağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okuya.
16-düşman vehasetcilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okuya.
17- ilim öğrenmekiçin günde 24 kere okur
18-dertlere derman vehastalıkları iyileştirmek için on gün günde 70 kere okunur.
19-dil ve gözdeğmesinden zarara girmemek için 3 gün günde 20 kere okunacak.
20-gizli bir şeyibulmak için her gün 70 kere okunacak.
21-Hz.ti Resulullahefendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur,böyle okunursaHz,Aliyi veya başkabir din büyüğünü de görebilirsiniz niyetinize bağlı.
22-bağlı kapılarıaçmak ve müşkülleri hal için darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyun,çokkısa zamanda derdiniz kalmaz
23-kapalı yerdenkurtulmak için 7 gün 60 defa okuyun.
24-düşmanı malupetmek veya şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur.
25-düşmanı def içinsekiz gün 70 defa okunur
26-ilim tahsili için hergün öğle namazından sonra 70 defaokunur.
27-devleti ziyadeolmak için hergün 10 defa okuya.
28-bir yeri fethetmekiçin beş gün gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur.
29-beyler katındamakbul ve mertebesi yüce olmak için altı gün günde 100 defa okunur.
30-saadete erişmekiçin 16 gün günde 100 defa okunur.
31-halk arasında iyiolmak için günde 10 defa okunur.
32-düşmanlarınıbirbirine düşürmek için yirmi gün günde 20 defa okunur.
33-düşmanı yerindendef için otuz gün günde 30 defa okunur.
34-düşmanları işindeihtilaf bırakmak için 30 gün günde 30 defa okunur.
35-korkulardan eminolmak için ve halk arasında heybetli olmak için 20 gün günde 50 defa okunur.
36-hasetler için beşgün günde 100 defa okunur.
37-düşman hilesindenemin olmak için on gün günde 1000 kere okunur.
38-düşmanı perişanhasetcileri mahcup etmek için altı gün günde 100 defa okunur.
39-bir kimse her günokusa büyüden sihirden korunur.
40-günde 20 defaokuyan tüm fitnelerden emin olur.

a) Önemli veya acil görev veya Derin Hacet için.önemli bir zor veya acil görevi gerçekleştirmek,7 kez okunur.üflenir üzerine nefes edilir.Görevinde kolay ve başarılı olacaktır.

b) Devlet huzuruna varsa, 3 kez okuyup üzerine nefes et.

c) çocuk sahibi olmak isteyen varsa günlük 10 defa okusun.

d) Ağır borçların temizlenmesi için, günlük olarak 21 defa ezberden.okusun.

e) Doğum öncesi okunur.

Düşmanlarına karşı koruma, bir kağıda, bu duaları yazmak ve saklamak için
şahsınızda üzerinde sağ kolunuza takabilirsiniz veya.Bu üç kez önce salavat ve Dua okunduğu gerektiğini sonra önerilir. Öyle
Ayrıca elbise temiz olduğunu tavsiye edilir. tevazu, ciddiyet, samimiyet, güven ve inanç
Allah'ın önerilen ve yalvar bereket olarak tekrar verilmiş sayısı için

Allah'ın Elçisi Muhammed ve onun torunları için Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

yukarıdaki levhayı kullanmasını bilen iki dünyada da kurtulur.

Nad-ı Ali, Duası

Bismillahirrahmanirrahim...
Nad-i Ali,yyem mazharul acaib
Teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammin seyenceli
ve bi nuru azametike Ya Allah...Ya Allah...Ya Allah...
Ve bi nuru nübüvvetike
Ya Muhammet...Ya Muhammed... Ya muhammed...
Ve bi nuru velayetike Ya Ali... Ya Ali... YA Ali...
Edrikni Ya Fatma... YA Fatma... YA Fatma...
Edrikni YA Hasan... YA Hasan.. Ya Hasan...
Edrikni Ya Hüseyin... Ya Hüseyin.. Ya Hüseyin..
Edrikni... Edrikni... Edrikni...
La feta illla Ali. La seyfe illa Zülfikar...
La gaza illa gaza, el Murtaza bil iktida
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigar.
Münkirin boynundan gitmesini tig ile teber.
La feta illla Ali. La seyfe illa Zülfikar...
Gercekler demine Hü mümüne ya Ali

Nad-i Ali Duasi Tükcesi
Ya Muhammed Zor ve sikintili anlarinda yardimina Ali,yi cagirki, O olagan üstühallerin sahibidir ve Hakk,in kutret siridir.
Üzüntülerden felaketlerden kurtulmak icin, Ehl-i Beyt ve Evlad,i Hüseyin Askina, Ona siginmalidir.
O, Peygamberligin nuru veliligin sirri, cemal ve kemalin maliki, Tanri ululugunun sahibidir. Onun icin Allah adina ona nida et (cagir)
Hicbir kimse Ali hic bir kilic Zülfikar olamaz.
Allah,imizin biricik dostu Ali,dir. Ya Ali bizimde gönüllerimizi ve düsüncelerimizi nurlandirip aydinlatarak bizide Allah,a ulastir ve kavustur...
Ey Ulu tanri! Sevgileri Yücelikleri üzerimize vacip olan Muhammed ve Ali
Hürmetine bize yardimeyle!.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
bestekar60 13:29 10.05.16
güzel açıklamışsın hocam sağolasın
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Yalnizhan622 17:43 17.03.17
Emeginize sağlık. Keşke duanın metni arapca olsaydı...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Garip 22:47 17.03.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
rolseal 14:05 18.03.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için

---------- Post added 18.03.17 at 14:05 ----------

Allah razı olsun bu güzel paylaşım için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Ilena34 01:51 19.03.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Mucella 08:27 19.03.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Tuana 15:33 07.06.17
ALLah Razı OLsun..
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Kolonya 23:04 11.06.17
Allah razı olsun gerçekten güzel bir dua
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:ali, duasi, nadu
1 2 3 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146