Yahyahoca ve Paylaşımları

Hiç bir eserde olmayan davet - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 
Yahyahoca ve Paylaşımları>Hiç bir eserde olmayan davet
Yahyahoca 12:22 22.02.18
Bu DAVET HİÇBİR ESERDE BULAMAYACAĞINIZ Bİ KİBRİTİ AHMERDİR BUNUN SIRRINI BİLEN İYİ ANLAR BU DAVETİN BULUNDUĞU KİTAP ÜLKEMİZDE BİR KÜTÜPHANEDE KİLİTLİ BİR KASADA TUTULMAKTADIR ÇÜNKÜ SIRRI AZAMLARLA DOLUDUR.

Bu davetin okuma vakti Pazar günü evvelki saat (sabah saat 6) tir. Güneş
saati. daveti şerif budur
رب اغمسنى فى بحر نور هيبتك حتى أخرج منه وفى وجهى شعاعات هيبة تخطف ابصار
الحاسدين من الجن واالنس فتعميهم برمي سهام الحسد عنى فى قرطاس نعمتك علي واحجبنى عنهم بحجاب النور الذى باطنه النور وظاهره النار اسئلك باسمك النور ووجهك النور يانور النور ان
تحجبنى فى نور اسمك بنور اسمك حجابا يمنعنى من كل نقص يمازج منى جوهرا او عرضا انك
نور الكل ومنور الكل بنورك يا نور النور
Okunuşu:
Rabbi agmisni fi bahri nuri heybetike hatta ahruce minhü vefi veçhi şu-a-a-
tü heybetin tehtafü ebsaral hasidiyne minel cinni vel-insi feta’mihim
biremyi sihamil hasedi anni fi kırtasi ni’metike aleyye vahcubni anhüm
bihicabinnuril lezi batinühünnur vezahiruhünnar es-elüke bi-ismikennur
vevechikennur ya nurannur entahcubni fi nuri ismike binuri ismike hicaben
yemne-uni min külli naksin yumazicü minni cevheren ev aradan inneke
nurul külli vemünevvirul külli binurike ya nurannur.

Bu daveti şerifin havvâsı:
Hemen yeni bir abdest alıp 2 rekât namaz kılıp bu daveti şerifi 48 defa oku.
Bu daveti şerifi okuduktan sonrada buna münasip olan ayeti kerimeyi de 48
defa oku, bu ayeti kerime dahi 48 kelimeden oluşuyor, burdaki sırrı anla.
münasip olan ayeti kerime budur:
َك
ز َجا َجةُ
ِم أصبَا ُح فِي ُز َجا َج ٍة ال ُّ
أ
ِرِه َكِم أش َكاٍة فِيهَا ِم أصبَا ٌح ال
ُل نُو
ِض َمثَ
أر
أألَ
َوا ِت َوا
ههللاُ نُو ُر ال هس َما
نههَا
َ
أ
أم َكأو َك ٌب ُد ر تَ
أو لَ
َكا ُد َزأيتُهَا يُ ِضي ُء َولَ
يه ٍة يَ
ِ
ي يُوقَ ُد أم َس أسهُ ِمن َش َج َرٍة ُّمبَا َر َكٍة َزأيتُونِ ٍة هال َش أرقِيه ٍة َوَال َغ أرب
ٌّ
ُك ل
ِ
ِس َو ههللاُ ب
ا
أمثَا َل لِلنه
أألَ
َشاء َويَ أض ِر ُب ههللاُ ا
َمن يَ
ِرِه
نو ٌر َعلَى نُو ٍر يَ أهِدي ههللاُ لِنُو
ُّ
نَا ٌر َش أي ٍء َعلِيٌم

Türkçe okunuşu
Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah,
elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu
min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy
yekadu zeytuha yudi'u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li
nurihi mey yeşa' ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey'in alîm.
Eğer bir kimse bu ayeti kerimeleri dediğimiz şartlar üzere halvet bir yerde
gözleri kapalı olarak okusa hemen ol vakitte kalbine inen nuru ilahiyeye günahlardan sakınarak okumaya devam etseler bedeni cesedi ve kalbi hâsılı
kendisi nura gark olur, halvette bu şekil üzere okumaya devam etseler kalp
gözü kısa zamanda açılır melekût âlemini görür, ehli keşif olurlar, amma
okuma işi bitince efendimize dahi 1000 defa salavatı şerife okumalıdır.
Eğer bunları yazıp tazim ve hürmetle (daima abdestli olarak) taşısalar ve
okumayada devam etseler hem bedenen hem de ruhen çok kuvvetli olurlar,
kimse bileğini bükemez, C.hakk o kuluna hem âlemi ulvide hem de âlemi
süflide heybet verip cümle düşmanlarını kahru perişan eder. İnsanın
başında olan hastalıklara dahi şifadır. Eğer yukardaki ayeti kerimeyi
adedince okuyup sonrada bir temiz tabağa zağferan ve gül suyu ile yazıp
her gün bununla iftar etseler C.hakk o kişinin göğsünü genişletir aklı ve
fikri ziyade kuvvetli olur, hafızası sağlam olur duyduğunu unutmaz olur,
daima ferah olur, rızkı malı ve mülkü artar, eğer zengin ise malı ve mülkü
kendisine mübarek olur daim olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Capella 13:44 22.02.18
Çok kıymetli bir paylaşım. Allah razı olsun hocam.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Acemi 13:54 22.02.18
Bu değerli paylaşım için çok teşekkür ederim.
Allah cc razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Neslihanot 14:09 22.02.18
çok ağır ve azametli bir uygulama yapabilecek olana helal olsun . Sağolun hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Miskin serkan 17:12 22.02.18
ALLAH CELLE SULTANUH razi olsun hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Kolonya 08:07 23.02.18
Allah razı olsun bizimle paylaştığınız için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
werty 01:37 27.02.18
ALLAH razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Havasokulu 20:57 27.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
tuna49 02:47 05.03.18
Allah razı olsun hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
sibug 13:25 22.03.18
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. hocam içerikte bu kalp gözünün ve keşiflerin açılması için her gün devam edilmeli yazmızsınuz. ama başlıkta davet demişsiniz. neye niyet edeceğiz.aydınlatabilirmisiniz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:bir, davet, eserde, hic, olmayan
1 2 3 4 5 
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147