Esmai idrisiyye

Havass ilmi Esma-i idrisiyye Şerhi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 11  ... Sonuncu
Esmai idrisiyye>Havass ilmi Esma-i idrisiyye Şerhi
HavasHoca 03:55 23.05.16
Hazreti Ali kerremallahu vechehü hazretlerinden rivayet olundu ki: Rasulullah efendimizle beraber bir cemaatte oturuyorduk, efendimiz ashabına biraz sohbet ettikten sonra ayağa kalkıp '' Cebrail (a.s) bana bir dua ile geldi ki o dua ya 40 isim denilir. Sonra bana dedi ki '' bu isimleri cenabı hakk senden başka kimseye vermedi, yalnız Âdem, İdris, Nuh, Eyyüb, Yunus, Cercis, ve Musa aleyhimüsselam hazeratına verdi, bu isimler sayesinde bu peygamberler dahi bir çok şerefe nail oldular, bu isimler sayesinde o peygamberlerin üzerine bereketler yağdı, düşmanlarına galip geldiler ve aziz kılındılar, bir çok ülkeleri fetih eylediler, bir çok hayırlara nail oldular, mahlukat onların emirlerine itaat ettiler, Lahuti âlemden büyük sırlara vakıf oldular ve sayılmayacak kadar havvasa malik oldular.
Havass ilmi Esma-i idrisiyye Şerhi
Ey aziz bil ki bu isimlerin sırlarına ve havvasına malik olmak için zahir de ve batında tahareti kâmile lazımdır, güzel ahlak ve güzel niyet şarttır, şeriata ve sünnete aykırı ilerden şiddetle kaçınmak ve nafilelere dört elle sarılmak lazımdır.
Bu kudsi isimler sayesinde ehli rabıta olanlar dahi birçok büyük mertebelere erişmişlerdir.

Bir kimse günahlarına tövbe etmek dilese 3 gün oruç tutup her gün akşam gusül edip insanlar uyuduktan sonra dışarı çıkıp seccadesini toprağa serip 40 defa bu isimleri okusa sonra hacetini Cenabu rabbül âleminden dilese İster dünyalık ister ahiretlik ne dilese cümlesi makbul olur.

Bu isimlerin riyazetini yapmak istersen: insanlardan uzak temiz bir halvet yere gir, elbiseni ve bedenini temizle, nefsini ve niyetini de temiz tut, ve sana o halvet yerde kaldığın müddetçe yetecek kadar hurma zeytin veya buna benzer şeylerde al, hayvanat ve hayvanattan hâsıl olan şeyleri yeme, halvet müddetince riyazetli oruç tut, her farz namazın ardından bu isimler
30 defa oku, ama yatsı namazından sonra 70 defa oku, Diğer vakitlerde devamlı Allahü Teâlâ’yı zikret, K.kerim oku, her zaman kıbleye dönerek otur, eğer sabredebilirsen toprak yere otur, eğer oturamazsan bir hasır üzerine otur, bir vakit sonra bulunduğun mekanı nur kaplar her yer nur olur, o nurun içinden bir takım ervah zuhur eder, gelip selam verip hacetin nedir Ey Allah’ın veli kulu derler, eğer bir hacet dilersen mesela altın veya para veya mal mülk fil hal hazır ederler.
Ama eğer kendine ömrünün sonuna kadar hizmet etmesi için bir hadim istiyorsan o zaman o gelenlerden bir şey isteme, deki: benim sizden bir hacetim yoktur, benim hacetim senin ve benim rabbimdendir, deyip okumaya devam edersin, biraz sonra tekrar sana sorarlar Ey Allah’ın veli kulu muradın nedir? Sende bu sefer benim muradım sizlerle sohbet kardeşlik ve birde dünya ve din işlerimde bana hizmet edecek bir hadim istiyorum dersin. Onlarda sana bunun için bize yemin vermen lazımdır derler, hadimi yalnızca Allah’ın rızası olan işlerde kullanabilirsin, bundan sonra sana biat ederler ahd verirler, bütün hacetlerini reva ederler, isimlerini sorup bir kağıda yaz, sonra hacet anında isimleri ile çağırısın.
Bil ki ruhanilerin icabeti senin niyetine ve kalbinin temizliğine ve ihlasına bağlıdır, en çabuk icabet 3 gün içinde olur veya 7 gün en fazla ise 40 gün içinde icabet hâsıl olur.

Bu isimler düşmanları kahır için her gün 2 defa okunur, kaza-i hacet için her gün 3 defa okunur, devlet erkanı yanında kıymetli olmak için 4 defa okunur, düşmanların şerrini def etmek için ve zenginlik için her gün 5 defa okunur, mescun için (cinli bir kişi için) her gün 6 defa okunur, kaybolan birisi için hergün 7 defa okunur, yol kesicilerden emin olmak için her gün 8 defa okunur, mahlukatın kalbine muhabbetini koymak için her gün 9 defa okunur, her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken 12 defa ve ikindi namazından sonra 5 defa okunmaya devam edilse sayılmayacak kadar faideler hasıl olur, Bu isimleri kendine vird edinip okumak için her gün 21 defa veya 41 defa veya 82 defa okunursa azim faideler ve hayırlara bereketlere vasıl olurlar.

Bu isimleri okumanın kaidesi budur ki: evvela 7 defa istiğfarı şerif okuyup kalkıp abdest alınır, sonra 2 rek-at namaz kılınır, sonra 1 fatiha okuyup 3 defa '' vallahu galibun ala emrihi '' denir. 1 defa ووه واه اه yani ahin vahin
vevahin denilir. Okunurken daima batına müteveccih olarak okunur. Sonra 70 defa
واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداعى اذا دعانى فليستجيبوا لى واليؤمنو بى لعلهم يرشدون

ve iza se-eleke ibadi anni feinni karib ücibü da'vetteda-i iza de-ani felyestecibü li velyü'minu bi leallehüm yerşüdün.
Okunur.

Sonra 41 defa fatiha-i şerife okunur, sonra 2 defa zelzele suresi okunur, 3 defa ihlası şerif okuyup cümlesi efendimizin ruhuna ve meşayihi kiramın ruhlarına hediye edilir. Sonra 3 defa القلوب مقلب يا االسباب مسبب يا االبواب يامفتح اغثنى المخزونين مخرج ويا المستغيثين وغياث الحائرين ودليل واالبصار

Okunuşu:

ya müfettihal ebvab ya müsebbibel esbab ya mukallibel kulubu vel ebsar ve delilül hairin ve gıyasel müstegisin veya muharricel mahzunin egisni

Sonra

توكلت عليك يارب فرضيت فوضت امرى اليك يا رزاق يا فتاح ياباسط صلى هللا على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم

tevekkeltü aleyke ya rabbi feradiytü fevadtü emri ileyke ya razzaku ya fettah ya basitu sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi vesellem.

Sonra hicap duası okunur

بسم هللا الرحمن الرحيم احتجبت بنور وجه هللا القديم الكامل وتحصنت بحصن هللا القوى الشامل ورميت من رمائى بسم هللا وسيفه الغالب اللهم يا غالبا على امره ويا قائما فوق خلقه ويا حائال بين المرء وقلبه حل بيننا وبين الشياطين ونزعه وبين ماالطاقة لبابه من عبادك كف عنى السنتهم واغلل ايديهم وارجلهم واجعل بينى وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك فانك حى قادر اللهم اغث عنا ابصار الظرين حتى ارد الموارد وال ابالى من ابصارهم يكاد سنابرقه يذهب باالبصار يقلب هللا الليل والنهار ان فى ذالك لعبرة الولى االبصار بسم هللا الرحمن الرحيم
كهيعص حم عسق كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات االرض فاصبح هشيما تذروه الرياح هو هللا الذى ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم االزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميم وال شفيع يطاع علمت نفس ما احضرت فال اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ص والقران ذى الذكر بل اللذين كفروا فى عزة وشقاق شاهت الوجوه 3
وعنت الوجوه للحى القيوم وعميت االبصار وجعلت خيرهم بين اعينهم وشرهم تحت ارجلهم وخاتم سليمان بن داود على اكتافهم سبحان القادر الكافى فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم 3
اللهم انى اسئلك بانك انت هللا الذى ال اله اال انت عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وصلى هللا على خير خلقه واله اجمعين

Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim ihtecebtü bi nuri vechillahil kadimil kamil, ve tahassantu bihısnillahil kaviyyüşşamil, verameytü min rama-i bismillah veseyfühül galib allahümme ya galiben ala emrihi veya kaimen fevka halkihi veya ha-ilen beynel mer-i ve kalbihi halle beynena vebeyneşşeyatin veneze-ahü vebeyne mala takate libabihi min ibadike keffe anni elsinetehüm ve eglül eydihim ve ercülehüm vec-al beyni vebeynehüm sedden min nuri azametike vehicaben min kuvvetike vecünden min sultanike fe inneke hayyun kadirun Allahümme egis anna ebsarannazırin hatta erüddül mevaride vela ebali min ebsarihim yekadu senaberkihi yezhebü bil ebsar yukallibullahulleyle vennehar inne fi zalike le ibraten li ülilebsar bismillahirrahmanirrahim kef he ye ayn sad ha mim ayn sin gaf kemain enzelnahu minessema-i fehtelata bihi nebatül ardi fe-esbeha heşimen tezruhurriyah hüvallahüllezi la ilahe illa hü alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahim yevmel ezifeti izil kulubu ledel hanacira kazimine ma lizzalimine min hamimin vela şefi-in yuta' alimet nefsün ma ahdarat fela uksimu bil hunnesil cevaril kunnes velleyli iza as as vessubhi iza teneffes sad velkur-ani zizzikr belillezine keferu fi izzetin ve şikak
şaheti vucuh 3 (defa) ve anetil vucuhu lilhayyil kayyum ve amiyetil ebsar vece-altü hayrahüm beyne e'yunihim veşerrehüm tahte ercülihim ve hateme süleyman bin davud ala iktafihim sübhanel kadiril kafi
feseyekfikehümüllah vehüvessemiul alim (3 defa) Allahümme inni es- elüke bi enneke entallahüllezi la ilahe illa ente alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahim ve sallallahu ala hayri halkihi ve alihi ecmain.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:56 23.05.16
Sonra şu tövbe duası okunur:

الهى كلما اذا نسيت دعتنى سابقة عنايتك الى التوبة وكلما اتبت جذبتنى اذمة قدرتك الى المعصية فال التوبة تدوم الى والالمعصية تنصرف عنى ولست ادرى بماذا يختم لى ولكن حسن ظنى بك
اوجب التجائى اليك وانت عندى حسن ظنى عبدك بك الهى اسئلك توبة تقطع بها اذمة الشهوات من نفسى وتقطع بها اذمة المعصية من قلبى وزينه بحقائق االيمان ولطائف العرفان ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاغفرلى وتب علي انك انت التواب الرحيم يا هللا ياقدوس يا رحمن يارحيم صلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

Okunuşu
İlahi küllema iza nesiytü deatni sabikatü inayetike ilettevbeti veküllema etübtü cezzebteni ezimetü kudretike ilel ma'siyyeti felettevbeti tedümü ileyye velel ma'siyyeti tensarifu anni velestü edri bi maza yahtimu li velakin hüsnü zanni bike evcebe iltica-i ileyke ve ente indi hüsnü zanni abdike bike ilahi es-elüke tevbeten takta-u biha ezimetüşşehevati min nefsi ve takta-u biha ezimetül ma'siyyeti min kalbi ve zeyyinhü bi hakaikil iymani ve lataifül irfani la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin fa'firli ve tüb aleyye inneke entettevvaburrahim ya allahu ya kuddusu ya rahmanu ya rahim sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Deyip esma-i şerifeler okunmaya başlanırsa daha çabuk icabet hâsıl olur. Ben dahi şeyhimden bu şekil üzere icazet aldım ve sana dahi bu şekil haramlardan ve mekruhlardan kaçınmak şartı ile icazet verdim.

Bu isimlerin adedine gelince, her bir ismin harflerinin adedi kadar okumak lazımdır, her harf için 1000 defa veya 100 defa veya 10 defa okunur.
Mesela bir isimde toplam 19 tane harf varsa mesela '' hasbunallahi ve nimel vekil '' o zaman 1900 defa okumak bu ismin hakkıdır, yarısı kadar okumak yani 950 defa okumak ismi şerifin zekâtıdır, yarısının yarısı kadar okumak yani 475 defa okumak ismi şerifin öşrüdür, öşrünün de yarısını yani 238 defa okumak bu ismi şerifin anahtarıdır, bunların hepsinin toplamı kadar ismi şerifi okumak ise ismi şerifi devir etmek demektir, yani zekâtını anahtarını öşrünü ve hakkını toplayıp çıkan sayı kadar okumak ismi şerifi devir etmek demektir, ismi şerifin hatim sayısı ise 1200 dür.
Bu şekil üzere bir ismi şerif okunursa çok daha çabuk icabet olunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:57 23.05.16
Evvela ismi şerifin hakkı kadar okunur, eğer icabet hâsıl olmaz ise o zaman tekrar ismi şerifin zekât miktarı kadar bir daha okunur, yine icabet hâsıl olmazsa bu sefer öşür miktarı kadar tekrar okunur, tekrar icabet olunmazsa anahtar sayısı kadar bir daha okunur, yine icabet olunmazsa devir sayısı kadar tekrar okunur, yine icabet olunmazsa hatim sayısı kadar tekrar okunur.

Eğer istenilirse her isme muvafık olan bir ayeti kerime ile beraber okunur, onları dahi isimlerin altına yazdım.

Son olarak bil ki azizim Esma-i ilahilerin büyük ve küçük olmak üzere 2 çeşit havasları vardır, havvas ilmi üstatları genellikle esma-i ilahilerin küçük havvaslarından bahsedip büyük havvaslarını saklamışlardır. Biz dahi çok emek sarf edip bu esma-i idrisiyenin büyük havvaslarını binbir zorluklarla bulup tercüme edip sana verdik. Bunların kıymetlerini iyi bil.
Allahü teala seni iki cihanda aziz ve mübarek kılsın. Hak yoldan ayırmasın.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:00 23.05.16
1.ci İsim

سبحانك ال اله اال انت يا رب كل شيئ ووارثه

ربنا ورب كل شيئ

Sübhaneke la ilahe illa ente Ya Rabbe külle şey-in vevarisehü

Rabbena ve rabbü külli şey-in

Havvası celili:
Bu ismi şerifin adedi 1294 dür.
Davet için lazım olan adet 130 bindir.

Burcu kavs, yıldızı müşteri, tabiatı ateştir. Meleki ulvisi sarfiyail, meliki süflisi şemhureş dir. Günü perşembe, buhuru lübanı zeker ve mastik dir. Toplamda 43 harftir. Bazı havvas âlimleri ise bu ismi şerifin günü
cumartesi, ulvi meleği matfiyail süfli meliği gadutişin dir, buhuru karanfildir, demişlerdir. Allahu âlem.

Devlet büyükleri katında kabul görmek için 17 defa okunup matluba karşı üflenir veya kendi yüzünü mesh eder.

239 defa bir kişiye doğru okunup her defasında matluba nazar edilse acayipler görürler, matlup her türlü hacetini reva eder.

Bir kimse her sabah 20 defa bu ismi şerifi okumaya devam etse Allahü Teâlâ o kişiye zihin açıklığı ve anlayış ve idrak nasip eder.

Bir kimse perşembe ve cuma günleri oruç tutsa ve her namaz ardından 100 defa bu ismi şerifi okusa Allahü Teâlâ cümle hastalıklarına şifa verir.

Bir kimse her gün sayısızca bu ismi şerifi okumaya devam etse Allahü Teâlâ o kişiye çok lütuflarda bulunur, kalbini hidayet nuru ile aydınlatır, nuru ilahiden çok istifade eder, âlemi gaybtan bazı sırlara vakıf olur, maksadı ne ise maksadı hâsıl olur.

Eğer bir kimseden bir hacet dileyecek olsan pazar günü güneş saatinde bu ismi şerifi 29 defa okuyup hacetini dilesen Allahü Teâlâ’nın izni ile her türlü hacetin reva edilir.

Bir kimse gusül edip temiz elbise giyinip bu ismi şerifi 121 defa veya 165 defa yenilir bir şey üzerine okuyup matluba yedirse talip ve matlup arasında ülfet hâsıl olur sevgi ve muhabbet hâsıl olur. Bu sevgi ve muhabbet ise yalnız iki helal arasında yani evli olan kişiler arasında hasıl olur, harama okuyan kişi ise Allahın gadabına düçar olur.

Bu ismi şerifin Hadimi ile konuşmak ve ona soru sorup cevap almak isteyen kişi 3 gün boyunca riyazetli oruç tutup her namaz ardından 1294 defa okumaya devam etse muradı hâsıl olur, amma niyet sağlam ve itikat düzgün ve ihlaslı bir şekilde okunmalıdır, okuyan kişi büyük günah sahibi olmamalıdır, Allahü Teâlâ’nın izni keremi ile âlemi gaybın kapıları açılır,
tecelliyatı ilahiye mazhar olur, başta efendimiz hazreti Muhammed Mustafa
olmak üzere diğer bütün peygamberlerin ruhlarından istifade eder ve bazı muayyen vakitlerde nebilerin yardımlarına mazhar olurlar, vahdaniyyet perdesi açılıp hakikatı vahdaniyyeti anlar, kimin yanına varsa fil hal emrine itaat eder, mahlûkatın cümlesi o kişiye musahhar olur, herkim görse yüzündeki nurundan ve heybetin asla yüzüne bakmayıp başını önüne eğer, bir hastanın yanına varsa Hazreti Muhammed Mustafa’nın ruhaniyetinin yardımı ile hasta şifa bulur,

Bu ismi şerifin vefkini pazar günü güneş doğarken yazıp daima abdestli olarak götüren kişi her türlü belalardan kazalardan emin olur, çok büyük hayırlara ve bereketlere nail olur, yalnız şartı budur ki her gün bu ismi şerifi 1294 defa okumak lazımdır. Dünya eline geçer azizim bu amelden gafil olma.

Vefki şerif budur:

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:02 23.05.16
Her türlü hacet için ay iyi bir menzilde iken pazar günü akşam bu ismi şerifi 14 defa okusalar dilekleri gerçekleşir.

Kadın ve koca arasında muhabbet hâsıl olması ve barışmaları için: talip gusül abdesti alıp temiz elbise giyinip sonra yenilir cinsten bir şey üzerine elma veya buna benzer meyvede olabilir, bu ismi şerifi 121 defa okuyup üfürse sonra matluba bir şekilde yedirseler barışırlar matlubun kalbinde muhabbeti azim hâsıl olur, bir saat ayrı kalmaya dayanamaz
Bir kimse bu ismi şerifi cuma günü temiz abdest alıp halvet bir yerde cuma namazından evvel 100 defa okusa Allahü Teâlâ cümle dileklerini kabul eder, eğer doktorların çare bulamadığı bir hastalık için şifa niyetine okusalar Allahü Teâlâ şifa verir.

Bu ismi şerifi pazar günü güneş doğarken başlamak şartı ile 41 gün boyunca her gün aynı vakitte tek celsede ve hiç konuşmadan temiz abdestli olarak 3041 defa okuyan kimsenin dünya eline geçer, hem dünyada hem de
ahirette çok büyük mertebelere nail olur, ins ve cinlerin şerrinden emin olur, bütün mahlûkat ona musahhar olur, Gaflet etmemek lazımdır.

Bir cin şerrine maruz kalan kimse cuma namazından sonra hiç konuşmadan tek celsede 100 defa okusa Allahü Teâlâ’nın izni ile cin şerrinden kurtulur.

Bu ismi şerifi 3 gün boyunca riyazetli oruç tutarak her gün adet gözetmeksizin okuyabildiği kadar okusalar, 3 gün sonra kudreti ilahi ile bütün mahlûkatın kalbinden geçenler ayan olur, Biemrillahi Teâlâ cümle ervah hazır olur, Âlemi gaybın kapıları açılıp bütün zerrelerin C.hakkı nasıl zikrettiğini görür, bir bitki nin yanına varsa fermanı ilahi ile lisana gelip ne türlü derde deva olduğunu bildirir, her nereye varsalar Allahü Teâlâ’nın nasıl tecelli ettiğini görürler, bütün nebilerin ve peygamberlerin ruhları o kişiye yardım ederler, herkim onu görse düşman olanlar korkusundan başını eğerler, diğer mahlûkat katında mahbup olur, peygamber efendimizin şefaatine nail olurlar.

Eğer meleklerle dost olmak istersen her türlü keramete (büyük tayyi mekan gaipten altın getirmek gözlerden gizlenmek ve buna benzer her türlü harikulade işlere) vasıl olmak istersen 700 bin defa bu ismi şerifi oku, amma asla ahlakı ve itikadı bozuk olanlarla oturma, asla malayani şeyler konuşma ve okuma müddeti zarfında oruçlu ol, amma hayvanat ve hayvanattan hâsıl olan şeyler yeme. Bu davete daveti rabbani derler.

Bu ismi şerifin en büyük havvası budur ki: eğer bir kimse hadsiz hesapsız mal ve mülke nail olmak ve bütün mahlukatı kendisine musahhar etmek isterse, 29 gün botunca hiç kimse ile konuşmadan kimsenin yanına oturmadan (eğer halvette olursan ne ala, halvete giremiyorsan o zaman bu
şartları yerine getireceksin, yani kimse ile oturup konuşmayacaksın) her gün gündüzde ve gecede 5000 defa bu ismi şerifi okuyacaksın, bu müddet zarfında riyazetli oruç tutacaksın, amma ismi şerifi okurken evvela '' Ya rabbi ya rabbi ya rabbi ' diye 3 kere söyleyip ondan sonra okuyacaksın, 29 gün tamam olunca matlup hâsıl olur, bu ismi şerife hizmet eden melekeler gelip sana biat ederler, dünya eline geçer azizim.
(29 gün tamam olunca bir kıymetli levhaya iyi bir saatte bu ismi şerifi nakşedip yanında götürseler o zaman sultanlar melikler ve devlet adamları kendisine itaat ederler)

Eğer bu ismi şerifi 90 gün içinde riyâzetli oruç tutup 300 bin defa okusalar bütün mahlukat kendisine itaat eder, C.hakkın çok büyük lütuflarına mazhar olur. Büyük tayyi mekan eder, nefesi kibriti ahmer olur, sayılmayacak kadar büyük havvaslar zuhur eder, en küçük havvâsı ise eline bir nesneyi alıp bu ismi şerifi 1 defa okuyup ‘fermanı hakk ile altın ol
‘ dese hemen altın olur. Azizim bunun büyük havvaslarını saymaya ben güç yetiremem, ancak bu kadar söyledim arif olan anladı.

Eğer bu ismi şerifi 30 gün içinde riyâzetli oruç tutup 600 bin defa okusalar büyük tayyi mekan ederler, C.hakk öyle güç kuvvet ve heybet ihsan eder ki kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez, 30 gün tamam olunca Hakk teâla kuluna melekler alemini gösterir melekleri ile dost kılar, nereye gitse hangi ülkeye varsa cümlesini dilerse kahreder dilerse kendine muti eder, hakk teâla bütün mahlukatı kendine musahhar kılar. Azizim bu yazdıklarımızda sana verdiğimiz bu büyük emanetlerde asla şekk ve şüphe yoktur hepsi doğrudur, eğer bu dediklerimizi denemek istersen 1 hafta riyâzetli oruç tutup bu ismi şerifi gecede ve gündüzde 7 bin defa oku, 1 hafta belki de 1 haftaya kalmaz bu ismi şerifin havvasları zuhur eder, sayılmayacak kadar acaiblikler ve gariplikler zuhur eder, amma her amelde olduğu gibi temizliğe son derece dikkat etmek ve günde 1 defa gusül etmek lazımdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:03 23.05.16
2.ci İsim:


يا اله االلهة الرفيع جالله

والهكم اله واحد ال اله اال هو

Ya İlahel alihetirrefi-i celaluhu

ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hu

Havvası celili:

Burcu cevza toplam harfleri 22 yıldızı Utarit dir. Tabiatı hava, günü çarşamba, muhabbet, evlenmek ve ticaret için çok etkilidir, meleki ulvisi Mikail meliki süflisi burkan, buhuru sandal dır. Okunma adedi 576 dır, bazıları ise: meleki ulvisi bekhiyail süflisi ise ramtişin, günü perşembe buhuru cavi demişlerdir. Allah en doğrusunu bilir.

Bu ismi şerifin hadimleri ile dost olmak için 41 gün boyunca riyazetli oruç tutup azmedip her gün bu ismi şerifi sabah ve akşam 4444 defa okusalar 41 gün tamam olunca dünya eline geçer, öyle mal ve mülke malik olur ki zamanın Süleyman’ı olur, her tülü ilim ve irfandan haberdar olur, bütün mahlûkat emrine itaat eder. Hiç şekk ve şüphe yoktur.

Bir kimse zelil olsa insanlar katında hiç değeri olmasa ve fakir olsa, 20 gün boyunca bu ismi şerifi 15 defa veya 25 defa veya 40 defa, her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede okusa 20 gün sonra Allahü Teâlâ o kuluna mal mülk şöhret ve nam ihsan eder, cümle mahlûkat katında mahbup ve sözü geçer olur.

Bir kimse bu ismi şerifi her gün aynı yerde aynı vakitte tek celsede okumaya devam etse bir müddet sonra ervahı tayyibe o kişiye görünüp dost olup her türlü hacetinde hizmet ederler, yerin altındaki defineleri hazineleri ayanen gösterirler, bütün mahlûkat katında mahbup olur.

Eğer bir kişi kalbini nurlandırmak istese vesveselerden ve kötülüklerden uzak kalmak istese evvela iyice bir gusül edip temiz elbise giyinip bir
halvet yere gidip tek celsede hiç konuşmadan 27 veya 29 veya 40 veya 70 defa bu ismi şerifi her farz namazın ardından okusa Allahü Teâlâ o kulun kalbini nuru ilahi ile doldurur, vesveselerden kurtulur.

Bir kimse bu ismi şerifi kıymetli bir malının üstüne okusa o mal her türlü kötülüklerden muhafaza olur.

Bu ismi şerifi okumaya devam edenlere mana âleminin kapıları açılır, kalp gözü açılıp insanların kalbinden geçenleri ve geçmişte neler yaptıkları bilir.

Çok mal ve mülke sahip olmak isteyen kişi bu ismi şerifi her gece yatsı namazından sonra kıbleye dönerek tek celsede hiç konuşmadan 1000 defa okumaya devam etse Allahü Teâlâ o kuluna güzel hayırlı ve çok mal mülk bahşeder, Süleyman a.s bu isim ile Allahü Teâlâ’ya dua ederdi, bu isim hürmetine duası makbul oldu ve dünya eline geçti.

Bu ismi şerifi her gün her farz namazdan sonra 15 defa okumaya devam edenlerin yüzleri ay gibi parlar, nuru ilahi yüzlerinde parıl parıl parlar, mahlûkat yanında heybetli ve vakarlı olur.

Bir kimse bu ismi şerifi bir beyaz kağıda yazıp katlayıp sonra küçük bir balmumuna koyup onu da dilinin altında koyup her kimle konuşsa karşısındaki insandan ne talep ederse yerine getirir, asla emrine asi olmaz, acib bir sırdır.

Her gün sayısızca okumaya devam edenler Allahü Teâlâ’nın hıfzı emininde olurlar, malı mülkü ve ailesi dahi her türlü kötülüklerden emin olurlar,

Kadın ve koca arasında bir anlaşmazsızlık olup dargın olsalar veya bir sebepten dolayı kadın veya koca birbirini sevmeseler, talip olan kişi cuma günü gusül edip elbisesini de temizleyip sonra cuma nazını kılsın, namazdan sonra bu ismi şerifi 11 defa yenilir bir şey üzerine okuyup nefes edip matluba yedirse barışırlar, kalplerinde azim bir sevgi peyda olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:04 23.05.16
Bu ismi şerifi halvete girip her gün 7000 defa okusalar Birkaç gün sonra maddi ve manevi bütün maksatları hâsıl olur. Okuma işi bitincede efendimize 1001 defa salavatı şerife okumalıdır.


Eğer bu ismi şerifteki (refi-i) kelimesini refi-a diye, ve celalühü diyerek lamıda ötreli okusalar, maksuda ulaşmak daha çabuk olur.

Eğer refi-u ve celalehü diye okusalar Allahü Teâlâ marifet kapılarını açar, evliyalar ile dost olur, dini İslam üzere sabit olur.

Eğer refi-u veya refi-a veya refi-i ve celalihi diyerek okusalar o zaman en kısa vakitte bütün düşmanları kahrolur. Amma kahır için okunuyorsa sırtını düşmanlarının tarafına verirse icabet daha çabuk olur.

Eğer mal ve mülk için okunursa sırtını güneye vermelidir.
Eğer insanlar arasında ve ailesi arasında muhabbetli olmak için okunursa sırtını kuzeye vermelidir.

Bu ismi şerifin büyük havvaslarından biri tayyi mekan yapmak ve eşyayı kendine muti kılmak içindir, eğer bir kimse bu sayılanları elde etmek isterse 17 gün boyunca riyazetli oruç tutup her gün gündüzde ve gecede bu ismi şerifi 11 bin defa okusalar çok büyük kerametlere vasıl olurlar, bu davete daveti ilahi derler. Okuma işi bitince de efendimize 1001 defa salavatı şerife okumalıdır.


Halvette riyâzetli oruç tutup gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 5550 defa okusalar 1 haftada çok büyük manevi dereceler kat ederler, hem alemi ulvide ve hem alemi süflide çok acaibler zuhur eder. Okuma işi bitincede efendimize 1001 defa salavatı şerife okumalıdır.


Eğer 5 gün boyunca halvette riyâzetli oruç tutup gecede ve gündüzde 5050 defa okusalar her gün gusül etseler 5 gün sonra ervahı kudsiyi ve melekleri
ayânen görürler, amma çok az yiyip çok az uyumalıdır. Okuma işi bitincede efendimize 2222 defa salavatı şerife okumalıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:05 23.05.16
3.cü İsim:

يا هللا المحمود فى كل فعاله

الحمد هلل الذى خلق السموات واالرض

Ya Allahul mahmudu fi külli fialihi

El hamdülillahillezi halakassemavati vel ard

Havvası celili

Burcu esed, yıldızı güneş, tabiatı ateş, günü pazar, meleki ulvisi rukyail, süflisi Ebu Abdullah el müzheb, toplam harfleri 22 dir. Günlük vird adedi 532, bazı havvas âlimleri ise vird olarak adedi 521 olarak söylemişlerdir. Meleki ulvisi hail süflisi bahtişin, buhuru ladin dir.

Bu ismi şerifin halveti ve çilesi 41 gündür, eğer bir kimse 41 gün boyunca riyazetli oruç tutup her namaz ardından bu ismi şerifi 521 defa okusa 41 gün sonra bu ismi şerifin hadimleri ile konuşur, bu hadimler ömrünün sonuna kadar o kişiye hizmet ederler.

Bu ismi şerifi adedi kadar okuyup hiç şekk ve şüphe etmeden C.hakk tan yağmur dileseler yağmur yağar, rüzgar dileseler kuvvetli rüzgar eser, şimşek dileseler şimşekler çakar, amma asla şekk ve şüphe etmemelidir.

Dünyevi işler için bu ismi şerif ile dua etmek çok tesirlidir, devlet erkânı katında makbul olmak için çok tesirlidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:06 23.05.16
Herhangi bir dünyevi işin hallolması için veya her türlü kaza-i hacet için tek oturmada hiç konuşmadan 4444 defa okunursa dualar kabul olunur.

Bir kimse elbisesini ve bedenini temizleyip gusül edip cuma namazını ön safta kıldıktan sonra hiç konuşmadan gidip bir halvet yere girip tek celsede hiç kimse kendisini görmeden bu ismi şerifi 225 defa hangi niyet ile olursa olsun okusa elbette ve elbette duası makbul olur, muradına erişir.

Bir kimse bu ismi şerifi pazar günü güneş saatinde sarı bir atlas üzerine yazıp tazim ve hürmet ile yani daima abdestli olarak üzerinde taşısa insanlar katında mahbup olur ve devlet erkânı tarafından büyük lütuflar görür.

Doktorların çare bulamadığı bir hastalıktan muzdarip olan bir kimse üzerine pazar günü güneş doğarken başlayıp her gün aynı vakitte hiç konuşmadan tek celsede bu ismi şerifi 7 gün boyunca 4444 defa hastaya ve suya okusalar suyu da içirseler 7 gün sonra hasta elbette ve elbette şifa bulur.

Bir kimsenin bir dileği olsa amma bir türlü başaramasa veya bir makam mevki talep etse de o makam ve mevkiye erişemese veya ailesinden biri haksız olarak hapsedilse veya her ne türlü bir haceti olsa, cuma günü gusül edip temiz elbise giyinip mescide gidip oturup 2000 defa bu ismi şerif ile dua etse filhal duası makbul olur. Amma şartı budur ki abdest aldıktan sonra ve cuma namazını kıldıktan sonraya ve evine dönünceye kadar asla konuşmamalıdır.

Bu ismi şerifi pazar günü sabah namazından sonra adedi kadar okuyup sonra güneş doğarken bir kırmızı akik taşına nakşetseler ve sağ elinin serçe parmağına takıp taşısalar her kimin yanına varsa herkim görse muhabbet eder, her türlü isteğini giderir.

Bu ismi şerifi çok zikredenler Allah’ın veli kulları arasına yazılırlar, gözlerinden zulmet perdesi kalkar, kâinatın hakikatini anlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 04:06 23.05.16
Bu ismi şerifi (fi-alühü) diye okusalar zahiri ve batini bütün düşmanlarını kahrederler.

Eğer (fe-alühü) diye okusalar güzel ahlak ve güzel huylar o kişide cem olur. Düşman askerlerine karşı durup okusalar elbette düşman hezimete uğrar.

Bu ismi şerifin büyük havvası budur ki: eğer bir kimse bütün mahlukatı cinleri ervahı insanları ve hayvanatı kendisine musahhar etmek isterse, 50 gün boyunca gecede ve gündüzde bu ismi şerifi 10 bin defa okusa, amma
bu müddet zarfında riyazetli oruç tutacaklar ve son 7 gün halvete girecekler, 50 gün tamam olunca bütün âlem o kişiye muti olur, çok acayip ve garip sırları keşfeder ve hepsine malik olurlar, azizim gafil olma insan bu
dünyaya 1 kere gelir.

Halvete girip 130 bin defa okusalar bütün duaları makbul olur. Âlemi gaybı temaşa eder. Çok azim sırlar ifşa olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5 11  ... Sonuncu