Esmalar

Allah'ın 99 İsmi Sırı ve Faziletleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Esmalar>Allah'ın 99 İsmi Sırı ve Faziletleri
H3roglif 20:26 05.01.20
ES SEMî’: Semi
Herşeyi iyi işiten
Günde Zikir Sayısı :180
Duaların kabulu için okunur.
Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

EL BASÎR: Basir
Her şeyi iyi gören
Günde Zikir Sayısı : 112
Acziyetin kalkması için okunur.
Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.

EL HAKEM: Hakem
Hükmeden, hakkı yerine getiren
Günde Zikir Sayısı : 68
Haklı davasını kazanması için okunur.
Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.EL ADL: Adl
Çok Adaletli
Günde Zikir Sayısı : 104
Adaletli olmak için
Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

EL LATÎF: Latif
En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
Günde Zikir Sayısı :129
Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.
Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir.EL HABİR: Habir
Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
Günde Zikir Sayısı : 812
Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur.

EL HALÎM: Halim
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren
Günde Zikir Sayısı :88
Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur.
Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

EL AZİM: Azim
Çok Azametli
Günde Zikir Sayısı : 1020
Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

EL GÂFÛR: Ğafur
Affı ve mağfireti pek çok
Günde Zikir Sayısı : 1286
Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.
Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır.

EŞ ŞEKÛR: Şekûr
Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
Günde Zikir Sayısı : 526
Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.
Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur.

EL ALİYY: Aliyy
Pek yüce, Pek yüksek
Günde Zikir Sayısı : 110
Zilleten kurtulmak ve ilim için
Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

EL KEBÎR: Kebir
En büyük, pek büyük
Günde Zikir Sayısı : 232
Hürmet görmek için okunur.
Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.

EL HAFÎYZU: Hafız
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
Günde Zikir Sayısı : 998
Nefsinin ve malının korunması için okunur.
Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.EL MUKÎT: Mukit
Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
Günde Zikir Sayısı : 550
Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

EL HASÎB: Hasib
Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen
Günde Zikir Sayısı : 80
Herkese karşı alnı açık olmak için okunur.
Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

EL CELÎL: Celil
Celalet ve Ululuk sahibi
Günde Zikir Sayısı : 5329
Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.
Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır.

EL KERÎM: Kerim
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Günde Zikir Sayısı : 270
Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.
Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.ER RAKÎB: Rakib
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
Günde Zikir Sayısı : 312
Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.
Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer.

EL MÜCÎB: Mücib
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
Günde Zikir Sayısı :3025 (55X55)
Duaların kabul olunması için okunur.
İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)

EL VÂSİU: Vâsi
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr
Günde Zikir Sayısı :137
Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.
Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar.

EL HAKÎM: Hakim
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
Günde Zikir Sayısı : 6084
İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.
Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa.

EL VEDÛD: Vedûd
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
Günde Zikir Sayısı : 400
Herkesin sevgisini kazanmak
Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur

EL MECÎD: Mecid
Şanı büyük ve yüksek
Günde Zikir Sayısı :3249
İzzet ve şerefin artması için okunur.
Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar. Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur,Sedef hastalığından kurtulur.

EL BÂ’IS: Bâis
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
Günde Zikir Sayısı : 573
Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.
Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir.

EŞ ŞEHÎD: Şehid
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
Günde Zikir Sayısı : 319
Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.
Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına karşı isyan eden kadının başından tutularak Ya Şehid ismi okunursa isyanları ve asilikleri geçer.

EL HAKK: Hakk
Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. Halk arasında sözü geçen, dinlenen bir kişi olur. Kulluk görevlerini yerine getirmede zorlanmaz. Ahlakı ve durumu düzelir. Batıldan uzak olur.

EL VEKÎL: Vekil
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
Günde Zikir Sayısı : 66
Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.
Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

EL VEKÎL: Vekil
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
Günde Zikir Sayısı : 66
Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.
Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

EL METÎN: Metin
Çok Sağlam
Günde Zikir Sayısı : 500
Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.
Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler.EL VELİYY: Veli
Sevdiği kullarının dostu
Günde Zikir Sayısı : 2116
Her işinde Allah’ın yardımı için
Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.

EL HAMÎD: Hamid
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
Günde Zikir Sayısı :3844 ( 62X62 )
Kazancın genişlemesi
Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.

EL MUHSÎ: Muhsi
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
Günde Zikir Sayısı : 148
Zekanın kuvvetli olması için okunur.
Ya Muhsi ismini zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.

EL MÜBDİÜ: Mübdi
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
Günde Zikir Sayısı : 57
Her işte muvaffak olmak için okunur.
Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir.

EL MUÎD: Muid
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
Günde Zikir Sayısı : 124
Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.
Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.

EL MUHYİ: İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren

EL MÜMİT: Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren

EL HAYY: Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi

EL KAYYUM: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan

EL VACİD: istediğini,istediği vakit bulanEL MACİD: Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bolEL VAHİD: TekZatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayanEL SAMED: Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degilEL KADİR: istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan

EL MUKADDİM: İstediğini öne getiren,öne alan

EL MUAHHİR: İstediğini geri koyan,arkaya bırakan

EL EVVEL: Her şeyden önce var olan

EL AHİR: Her şey helak olduktan sonra geri kalan

EL ZAHİR: Varlığı sayısız delillerle açık olan

EL BATIN:Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan

EL VALİ: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden

EL MÜTEALİ: :Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan

EL BERR: Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan

EL TEVVAB: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

EL MUNTEKIM: Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren

EL AFÜVV: Affeden,magfiret eden

EL RAUF: Merhamet edicipek şefkatli

MALİK'ÜL MÜLK: Mülkün ebedi ezeli sahibi

ZÜLCELALİ VE 'L-İKRAM: Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi

EL MUKSİT: Hükmünde ve işlerinde adaletli olan

EL CAMİ: İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan

EL GANİYY: Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan

EL MUGNİ: Diledigine zenginlik veren müstagni kılan

EL MANİ: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen

EL DARR: :Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan

EL NAFİ: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran

EL NUR:Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan

EL HADİ: Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan

EL BEDİ: Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan

EL BAKİ: Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan

EL VARİS: Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi

EL RAŞİT: Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran

EL SABUR: Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan

Dua Ve Selametle Kalın Allahla Kalın


ALINTI
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Mikail23 19:18 23.10.21
Hepsi yazilmamis, basta eksiklik var.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up