Havas Dersleri

Havass İlmi Kursu-9 VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Havas Dersleri>Havass İlmi Kursu-9 VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ
HavasHoca 23:30 01.06.16
VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ
Bir vefk kaçlı olursa olsun yani bir sırasında kaç kare olursa olsun (ister 3, ister 4, isterse 5 kare…..…vs vs) 8
derecesi vardır.
Her derecenin iyi işlerde kullanmak için, bir iyi (Ulvi) bir de kötü (Sufli) hizmetlisi vardır, ayrıca her derecenin kötü
(Şer) işlerde kullanmak için yine kötü (Sufli) hizmetlisi vardır. Yani her vefkin iyi işlerde kullanmak için 8 iyi, 8 kötü ve
kötü (şer) işlerde kullanmak için 8 olmak üzere toplam 24 hizmetlisi bulunmaktadır. Bunların isimlerini bulmak için önce
bu 8 derecenin sayısal değerlerini bulmak gerekir.
14 numaralı tabloda gösterdiğimiz derecelerin nasıl bulunacağını aşağıdaki örnekle açıklayalım.
Aşağıdaki örnek vefkin her sırasında 3 ev olduğu için 3'lü bir vefktir ve her vefkte olduğu gibi 8 derecesi vardır.

Havass İlmi Kursu-9 VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ


ÖRNEK VEFK
1 inci derece : 1
2 inci derece : 9
3 üncü derece : 1 + 9 = 10
4 üncü derece : 15
5 inci derece : 15+15+15 = 45
6 ncı derece : 15 + 45 = 60
7 inci derece : 60 x 2 = 120
8 inci derece : 9 X 120 = 1080
Örnek vefkin derecelerinin sayısal değerleri yukarıdaki gibidir.Her derecenin iyi ve kötü hizmetlilerinin isimlerini bulmak
ve istediğimiz işe onları yönlendirebilmek için, Vefkin bulunan 8 derecesinin sayısal değerlerinin her birine ayrı ayrı
bazı işlemler yapmak gerekir.
İyi (Ulvi) Hizmetli : Derecenin sayısal değerinden 41 sayısını çıkarırız, elde ettiğimiz sayıyı 1'ler, 10'lar,
100'ler, 1000'ler….gibi matematiksel hanelere ayırırız ve Türkçe okunuşuna göre Ebced hesabı tablosundan harf
karşılığını bulup kelimeyi oluşturduktan sonra, kelimenin sonuna çıkardığımız 41 sayısının karşılığı
olan takısını ekleriz.(Ayil) takısı 3 harften oluşur ve Ebced hesabındaki toplam değeri
41'dir. (Ayil) takısı aynı zamanda diye de yazılabilir.
Kötü (Sufli) Hizmetliler : İyi işlerde kullanmak için bulunacak kötü hizmetli için derecenin sayısal değerinden
316 sayısını çıkarırız, elde ettiğimiz sayıyı 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler..…gibi matematiksel hanelere ayırırız ve
Türkçe okunuşuna göre Ebced hesabı tablosundan harf karşılığını bulup kelimeyi oluşturduktan sonra, kelimenin
sonuna çıkardığımız 316 sayısının karşılığı olan takısını ekleriz. Yuşin takısı 3 harften
oluşur ve Ebced hesabındaki toplam değeri 316'dır.
Şer işlerde kullanmak üzere kötü hizmetlileri : Derecelerin sayısal değerlerinden 319 sayısı çıkartılır, yine
elde ettiğimiz sayıyı 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler..…gibi matematiksel hanelere ayırırız ve Türkçe okunuşuna göre
Ebced hesabı tablosundan harf karşılığını bulup kelimeyi oluşturduktan sonra, kelimenin sonuna çıkardığımız 319
sayısının karşılığı olan takısını ekleriz. Tayşin takısı 3 harften oluşur ve
Ebced hesabındaki toplam değeri 31 9 'dır.
Herhangi bir derecenin sayısal değerinden matematiksel olarak 41, 316 veya 319 çıkarmak mümkün değilse, iyi ve
kötü hizmetlilerin ismini bulurken, tüm değerlere 361 sayısını eklememiz gerekir, daha sonra işlemlere devam ederiz.
Bu sayıya Devri Felek denir Besmele-i Şerife'nin Ebced hesabıyla toplamı olan 19'un kendisiyle çarpımından elde edilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:36 01.06.16
Tüm bu anlattıklarımızı bir örnekle göstermek gerekirse:
Örnek Vefkimize bakarsak 1,9,10,15….. gibi sayılar vardır ve bu sayılardan 41 yada 319'u çıkarmak mümkün değil,
bunun için derecelerin hepsine 361 ekleriz ve aşağıdaki sayısal değerleri buluruz.
vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?
1 inci derece : 361 + 1 = 362
2 inci derece : 361 + 9 = 370
3 üncü derece : 361 + 10 = 371
4 üncü derece : 361 + 15 = 376
5 inci derece : 361 + 45 = 406
6 ncı derece : 361 + 60 = 421
7 inci derece : 361 + 120 = 481
8 inci derece : 361 + 1080 = 1441
İYİ İŞLERDE GÖREVLENDİRMEK İÇİN İYİ HİZMETLİLER
Her derecenin sayısal değerinden 41 sayısını çıkarırız
1 inci derece : 362 – 41 = 321
2 inci derece : 370 – 41 = 329
3 üncü derece : 371 – 41 = 330
4 üncü derece : 376 – 41 = 335
5 inci derece : 406 – 41 = 365
6 ncı derece : 421 – 41 = 380
7 inci derece : 481 – 41 = 440
8 inci derece : 1441 – 41 = 1400
321 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine açarsak
321, 300 – 20 – 1 çıkar (üçyüz yirmi bir)
Kelimemizi oluşturmak için (18)numaralı tabloyu kullanacağız ve her sayının karşılığı olan harfleri sol taraftan alıp,
sağ taraftan başlayarak yan yana koyacağız
300 için 20 için 1 için koyduğumuzda hecesinin buluruz,
onun sonuna takısını koyduğumuzda birinci
derecenin iyi hizmetlisinin ismi olan buluruz ve okunuşu (Şekaayil)
Diğer dereceleri matematiksel hanelerine açarsak
329, 2 inci derece : 300 – 20 – 9 (üçyüz yirmi dokuz)
330, 3 üncü derece : 300 – 30 (üçyüz otuz)
335, 4 üncü derece : 300 – 30 – 5 (üçyüz otuz beş)
365, 5 inci derece : 300 – 60 – 5 (üçyüz atmış beş)
380, 6 ncı derece : 300 – 80 (üçyüz seksen)
440, 7 inci derece : 400 – 40 (dörtyüz kırk)
1400, 8 inci derece : 1000 – 400 (bin dörtyüz)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:40 01.06.16
Yine (18) numaralı tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 iyi hizmetlinin
adlarını aşağıdaki gibi buluruz.
Havass İlmi Kursu-9 VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ

İsimleri bulup harfleri yan yana getirdikten sonra, isimleri oluşturup okuma yöntemine
geçmeden önce aşağıdaki uyarıları öğreniniz.
1. 15 nolu tablodan kalın ve ince harfleri gösteren tabloyu inceleyip bulduğunuz harflerden hangisinin ince, hangisinin
kalın olduğunu tayin ediniz. tabloda göreceğiniz gibi, ince sessiz harflerin yanına (e) kalın sessiz harflerin yanına (a)
koyup okuyacaksınız.
2. Ulama : Heceyi oluştururken ilk harfin sadece okunuşu ile kullanılması, sonraki harfin ise sadece sessiz
bölümünün kullanılmasıdır ikinci harf ister ince ister kalın olsun fark etmez.
3. Elif harfi ister kalın ister ince harften sonra gelsin önceki harfi kalınlaştırır, mesela ince harf olan
normalde (te) okunur ondan sonra elif harfi gelirse (ta) okunur, kalın harf olan normalde (ğa) okunur ondan
sonra elif gelirse hafiften uzatarak (ğaa) okunur yine tek harf ve ona ulanacak harf kalınsa elif harfini
kalınlaştırır. Yine bir örnekle açıklayalım ilk harfimiz (elif) ikinci harfimiz (ta) ise (at) diye okunur. Elif diğer ince harflerde (e) diye okunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:44 01.06.16
4. Ye harfi normalde hem sessiz hem de sesli harf olarak kullanılır bundan dolayı sıralamada (sıralama
ilerde anlatılacak) tek harf ise sessiz ince harf olarak kullanılır ve ince harfler için ne yapılıyorsa ona da yapılır. Bir
örnekle anlatalım ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (elif) (ya) diye okunur ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (be) (yeb) diye
okunur. (ye) yine tek harfse ve ona ulanacak harf kalınsa (ye) harfini kalınlaştırır. Yine bir örnekle anlatalım ilk harfimiz
(ye) ikinci harfimiz (ta) ise (yat) diye okunur. Çift harf ise ve ondan önce gelen harf ince ise sesli olarak kullanılır (Ye
harfi sesli kullanıldığında-i-okunur) Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (be) ikinci harfimiz (ye) (bi) ve biraz uzatılarak ye ve
i arası okunur. Ondan önce gelen harf Kalın ise sessiz olarak kullanılır. Mesela ilk harfimiz (ğa) ikinci harfimiz (ye)
(ğay) diye okunur. İlk harfimiz (ta) ikinci harfimiz (ye) (tay) diye okunur.
5. Ve harfi de normalde hem sessiz hem de sesli harf olarak kullanılır bundan dolayı tek harf ise sessiz ince
harf olarak kullanılır ve ince harfler için ne yapılıyorsa ona da yapılır. Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (ve) ikinci
harfimiz ( elif ) (va) diye okunur ilk harfimiz (ve) ikinci harfimiz (be) (veb) diye okunur. Çift harf ise ve ondan önce gelen
harf ince ise sesli olarak kullanılır (ve harfi sesli kullanıldığında-u okunur) Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (be)
ikinci harfimiz (ve) (bu) ve biraz uzatılarak ve ile u arası okunur. Ondan önce gelen harf kalın ise sessiz olarak
kullanılır. Mesela ilk harfimiz (ğa) ikinci harfimiz (ve) (ğav) diye okunur. İlk harfimiz (ta) ikinci harfimiz (ve) ise (tav)
diye okunur.
6. Bulduğumuz harfleri sınıflandıranız ve sıralamanız gerekir bunu yukarıdaki üçlü vefkin iyi hizmetlisinin birinci
derecesinin ismine uyarlarsak.
Havass İlmi Kursu-9 VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ

1-3-5 numaralı harfler tek harfler, 2-4-6 numaralı harfler çift harflerdir.
7. Harfler ulandıktan sonra, eklerden (ayil, tayşin, yuşin) önce tek harf kalırsa ya da tek bir harf varsa yani ona
ulanacak harf olmazsa ya da kalmazsa onu olduğu gibi kullanırız.
İsimleri okuma yöntemi şudur, önce ince ve kalın harfleri tepit edeceğiz, sonra sağdan başlayarak tek tek
numara vereceğiz, tekleri çiftlere ulayacağız, ekten önce tek harf kalırsa onu olduğu gibi kullanacağız, eki ekleyeceğiz
ve ismi okuyacağız.
Tüm bunları yukarıdaki üçlü vefkin iyi hizmetlisinin birinci derecesinin ismine uyarlarsak.
1. Ulamamız gereken tüm harfler incedir, bundan dolayı tüm harflerin yanına (e) koyarak okuyacağız.
2. Numaralama aşağıdaki gibidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:45 01.06.16
Konunun Devamı:
Havass İlmi Kursu-9 VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huzur-islamda 20:31 05.07.16
Teşekkürler Allah Razı Olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 14:36 27.07.16
huzur-islamda Nickli Üyeden Alıntı:
Teşekkürler Allah Razı Olsun.
Amin ve ecmain.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Altera 06:08 10.08.16
Inşallah sayenizde bu konuda bilgi sahibi olacağım. Umuyorum ki değerli hocalarımız bu konuda yardımlarını esirgemezler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zeylan 20:07 13.08.16
Bende öğrenmek istiyorum çok ama bazı konulara giremiyorum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
veyabiri 20:11 28.09.16
1 2 3 4