Havas Dersleri

Havass İlmi Kursu:Celcelutiye Kasidesinde Geçen Süryanice Esmalar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Havas Dersleri>Havass İlmi Kursu:Celcelutiye Kasidesinde Geçen Süryanice Esmalar
HavasHoca 08:29 17.09.16
Hazreti Ali (r.a) Efendimizin Celcelutiye Adlı kasidesinde geçmekte olan ortalama elli Süryani lisanında ki Esmaların Arapça karşılıkları aşağıdadır. Esmaların bazılarıyla alakalı farklı karşılıklar olsa da biz Alimler arasında en muteber rivayetleri derledik....

Biacin-Bacin.................Allah (c.c)
Ehucin .............................Ehad
Celcelutin....................... Bedi’
Helhelet ..........................Basıt
Samsamin .......................Bariu
Tamtamin .......................Sabit
Taytafet ..........................Cebbar
Mihraşin.......................... Halim
Şemahın ..........................Halıg
Eşmehın ...........................Şedid
Sellemet-Semet ..............Selam
Ğalmehet .........................Hakim
Celcelet............................ Gadir
Şemhisa-şemhesa............ Ya Rabbi-Ya Rahman
Şelmeha .............................Muğni
Zeymuhın-............................Beyzuhın Hakemun-Adl
Celalin Bazihın.................... Azze ve Celle
Şerantahın ...........................Rauf
Begdusin.............................. Münezzeh
Berkutin ................................Rahim
Şelmehın-...............................Seymanun Hak
Numuhin ................................Samed
Esaliya ....................................Şehid
Salsalet ...................................Kafi
Esbelet ....................................Semi’
Havsemet-Havsemin .............Basir
Devsemin................................. Zahir
Berasemin............................... Ğaniy
Berhutin................................... Bari’
Bazehın.................................... Metin
Ebramin................................... Hallak
İrtehat..................................... Tevvab
Betakun .................................Dıyaennur
Biha ...........................................Hu
Bite’dadin ................................Hamidül mecid
BiberhutinTebrizin ...................El Evvel vel Ahir
Berhak....................................... Mu’id
Yeşmehın ..................................Garib
Şelmehet ...................................Fettah
Celya ..........................................İlahi
Teşemmehat............................ Tealeytefililm-EssirriAlim
Yerhaf-Biberhın-Tevratta geçer......... Mubdi-Muid Manalarında
Beramihun-Yeşmehun ...........................Allamulğuyub
Bihilkuni-Atarat-diğer rivayet............... Allamulğuyub
Yanuhin .................................................. ...Kerim
Aytalen Kaviyyül-......................................Kahir
Aletveteşemmehat .....................................La Yeğlibu-Allahu Ğalib
Yahin Veyayuhin ...........................................Hayyul kayyum

---------- Post added at 08:29 ---------- Previous post was at 08:29 ----------

İsm-i A'zam'ı, kasem ve vefki, Muhammed(sav) efendimiz'e Cibrîl-i Emîn ile beraber semadan bir hediye olarak indirilmiştir.

Hazreti Ali Efendimiz tarafından, nazmedildiği (şiirsel dille yazıldığı) bildirilen Celcelutiyye duasının birçok havassı olduğu İmam-ı Bûnî, İmam-i Gazali ve diğer büyük alimler tarafından nakledilmiştir.

Hatta bu duanın içinde İsm-i Azam duası bulunduğu ve Cibril-i Emin vasıtasıyla Allah Resulüne indirildiği, Kainatın Efendisinden gelen haberler arasındadır.

Şeyh Ahmed-i Bûni Hazretleri


"Ancak Hak ehli olanlara, bu duanın ve vefkinin bereketleriyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çıkmaktadır. Bu duayı öğrenip de kadrini ve kıymetini bilmeyenlere yazıklar ossun."


İmam Gazali’nin celecelutiye şerhi, Ziyaaddin Gümüşhanevî hazretlerinin derlediği Mecmuatu’l-Ahzap adlı eserinin “Şazelî” adlı cildin 508. sayfasından itibaren başlar. Ancak bu şerhler, kelimelerin açıklamasından ziyade Kasidede yer alan beyitlerin hassalarını açıklayan bir mahiyettedir. Süryani kelimelerden az bir kısmının anlamı verilmiştir.


Celcelutiyenin kendisi ise, aynı cildin, 499-531 sayfaları arasında yer almaktadır. Kasidedeki bütün beyitlerin altında onların ebced değerleri de yazılmaktadır.


Hazret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelutiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryani diliyle nazmedilmiş (manzum olarak yazılmış)ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duadır. Bir isimler hazinesidir. Allah`ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah`ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duayı okuyarak Allah`a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.


İmam-ı Gazali Hazretleri nakleder ki: Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (asm) dedi ki:


`Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.`


Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): `Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?` dedi.


Cebrail Aleyhisselam: `Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır` diye cevap verdi.


Peygamber Efendimiz (asm): `Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?` diye sordu.


Cebrail Aleyhisselam dedi ki: `Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:


1-Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!


2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!


3-Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.


4-Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!


5-Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.


6-İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.


7-Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.


8-Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.


9-Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.5,61)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huzur-islamda 07:14 22.11.16
Teşekkürler Allah Razı Olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
meytatarun 23:15 07.03.17
SiLence 23:15 07.03.17
CELCELETUYYE azimetinde görevli olan meleklerin adedi
sekizdir. O sekiz melek şunlardır. Seyyid Rukyail, Seyyid Cebrail, Seyyid Semsemail, Seyyid Mikail, Seyyid Sarfeyail,Seyyid Anyail, Seyyid Kesfeyail ve Seyyid Tahyatmağyelyal dır.
Tahyatmağyelyal da bunların reisidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 16:35 10.03.17
Allah razi olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Quantum 18:07 10.03.17
yigido3358 22:11 10.03.17
HavasHoca 17:02 29.05.17
Lütfen Facebook Sayfamizdan ve Twitter adresimizden Bizi takip Edin.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
moloach010 16:14 11.08.17
Emeğinize sağlık. Zamanında anlamını merak ettiğim çok önemli bir konuya ışık tutmuşsunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
meto 12:51 13.08.17
1 2 3