Peygamberler

Peygamberlerde Esmaül Hüsna Tecellileri (Esmaülhüsna ve Peygamberler) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Peygamberler>Peygamberlerde Esmaül Hüsna Tecellileri (Esmaülhüsna ve Peygamberler)
SiLence 00:09 04.02.17
Cenab-I Hak, diğer bütün esma ve sıfatları yanında, ağırlıklı ve ayrıcalıklı biçimde:1- Hz ADEM'de: "TEVVAB" (Samimi, pişmanlık ve tevbeleri kabul eden) ve "GAFUR" (Suçları bağışlayıp vaz geçen) ismiyle tecelli etmiştir"Sonra Rabbi O'nu seçti, Tevbesini kabul etti ve dosdoğru yola iletti"2- Hz İDRİS'te: "SADIK" (doğru ve güvenilir) ismiyle tecelli etmiştir"Kitap'ta İdris'i de zikret Çünkü O, doğru olan bir nebiydi3- Hz NUH'ta: "KAHHAR" (bir zaman fırsat ve ruhsat verdiği, kafir ve zalimleri, sonunda mahvu perişan eden " İsmiyle tecelli etmiştir"Hz Nuh: Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma!" Dedi4- Hz HUD'da:"KAVİYY" (çok kuvvetli) ve "METİN" (çok dayanıklı) isimleriyle tecelli etmiştir"Hud dedi ki: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı, bana yardım et""Şüphesiz, senin Rabbin en güçlü ve üstün olandır ve esirgeyip koruyandır5- Hz SALİH'de: "HAFİZ" (Muhafaza eden) ismiyle tecelli etmiştir"Onlar (Salih'e (as)) hileli bir düzen kurdular Biz de, farkında olmadıkları bir tuzak kurup, onları helak ettik6- Hz LUT' da: "MUHEYMİN" (her türlü kötülük ve küfürden himaye eden) ismi tecelli etmiştir"Lut, Hz İbrahim'e iman edip dedi ki: Gerçekten ben, Rabbim'e hicret edeceğim (gaflet, cehalet ve rezaletten uzak gideceğim)7- Hz İBRAHİM'de: "KERİM" (çok cömert, iyilik ve ikram sahibi) ve "VARİS" (mirası devam eden, şeref ve şöhreti süregelen) isimleri tecelli etmiştir"İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tertemiz tevhid inancına sahip) olan İbrahim'in milletine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir"8- Hz İSMAİL'de: "RAHİM" (çok acıyan, şefkat ve merhamet buyuran) ismi tecelli etmiştir"Sonunda (Baba-oğul) ikisi de (Allah'ın hükmüne) teslim olup, (Hz İbrahim, İsmail'i kurban etmek üzere) yüzükoyun yatırdı"9- Hz İSHAK'ta: "KUVVET" ve "BASİRET""Kullarımız İbrahim'i, İshak'I ve Ya'kub'u hatırla,,, ki Onlar kuvvet ve basiret sahibi idilerGerçekten biz onları katıksızca, (sadece ahiret) yurdunu düşünüp (hazırlanan) ihlas sahipleri kıldık "10- Hz YAKUB'da: "HADİ" (Hidayet veren, yol gösteren) ismi tecelli etmiştir",,, Onları kendi emrimizle, hidayet rehberleri yaptık11- Hz YUSUF'da: "CEMİL" (en güzel yüzlü) "HEKİM" (hüküm ve hikmet sahibi) "İLİM" (bilgi ve hikmet ehli) sıfatları tecelli etmiştir"Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik12- Hz EYYUB'ta: "SABUR" (çok sabırlı ve dayanıklı) ismi tecelli etmiştir"Biz Onu sabredici bulduk O ne güzel bir kuldu "13- Hz ŞUAYB'ta: "ADİL" (Her işinde, takdirinde, taksiminde ve tayinin de ölçülü, dengeli ve adaletli davranan) ismi tecelli etmiştir"Ey kavmim! Adaleti gözeterek, ölçü ve tartıyı tam ve düzgün yapın İnsanların hakkını çalmayın, kimseyi aldatmayın, yeryüzünde (haksızlık ve bedavacılık yaparak) fesat çıkarmayın "14- Hz MUSA'da: "CELİL" (Heybetli ve haşyetli) "RAB" (kullarını kanunla terbiye edici) sıfatları tecelli etmiştir"Ya Musa! Gerçekten Ben, Ben Sen'in Rabbinim!"15- Hz HARUN'da: "MÜCİB" (dualara icabed edip, kabul buyuran) ismi tecelli etmiştir"Allah dedi ki: İkinizin duası kabul olunduÇünkü Hz Harun, hem Hz Musa'nın, "Ya Rabbi kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl " Duasının karşılığıydıHem de Hz Musa ile birlikte:"Ey Rabbimiz! Hakikaten Sen, Firavun ve yakın çevresine, dünya hayatında çok çekici gelen (bir imkan, iktidar ve ihtişam) gibi zinetler, mal ve servetler verdinEy Rabbimiz, senin yolundan (kullarını) saptırmaları için (mi?!,,)Ey Rabbimiz! Bunların servetlerini (mali ve ekonomik dengelerini) çökert ve batır

Onların kalplerini de şiddet (savaş ve anarşi korkusuyla) sıkıştır

(çünkü) onlar (bu) acı azabı (ekonomik ve psikolojik bunalımı) görünceye kadar iman edip (yola gelmeyecekler)" duasını yapmışlardı16- Hz DAVUD'da: "SANİ" ( Her işi büyük bir maharet ve sanatla yapan) ismiyle tecelli etmiştir"Biz O'na, sizi (savaş ve saldırılardan) koruyacak (madeni) giyim sanatını ve tekniğini öğrettik ""Biz O'na demiri yumuşak hale getirip (emrine verdik)""Ey Davud! Gerçekten Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık "17- Hz SÜLEYMAN'da:"MALİKÜL MÜLK" (mülkün ve memleketlerin sahibi, Sultanı ve Hakimi) ismiyle tecelli etmiştir"Böylece rüzgarı (canlı ve cansız bütün mahlukatı) O'nun buyruğu altına verdik "18- Hz İLYAS'ta: "MACİD" (çok şerefli) ismiyle tecelli etmiştir"Sonra gelenler arasında (kıyamete kadar) Ona (şerefli bir hayat ve şöhret) bıraktık19- Hz EL-YESA'da: "NAFİ" (hayır ve menfaat eriştiren) ismiyle tecelli etmiştir"İsmail'i, El-Yesa'ı ve Zülkif'i hatırla!,, Hepsi de (çevresine ve ümmetine) hayırlı olanlardan dı "20- Hz ZÜL-KİFL'de: "VEKİL" (her şeyin ve herkesin sıkıntılarına kefil olan) ismiyle tecelli etmiştir"Zül-kifl, bunlar (tevekkül ve teslimiyet içinde) sabru sebat gösterenlerdi "21- Hz YUNUS'ta: "KABID" (sıkan ve zora sokan" ve "BASIT" (genişletip açan ve rahatlığa çıkaran ) isimleriyle tecelli etmiştir"Derken O'nu balık yutmuştu Çünkü O kınanmıştı Eğer (Allah'ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı, insanların dirilip kalkacağı (kıyamet) gününe kadar, onun karnında kalacaktı"Sonra Onu (kurtarıp sahile) attık,,,Ve O'nu yüz bin ve daha da artan bir (topluma) önder ve peygamber olarak yolladık22- Hz ZEKERİYA'da: "HALİM" ( yumuşak, hoşgörülü, dikkatli ve rikkatli) ismiyle tecelli etmiştir"Gerçekten onlar, hayırda yarışırlardı Umarak ve korkarak bize dua edip yalvarırlardı Biz'e karşı derin ve içten bir saygı duyarlardı (çevresine de yumuşak davranırlardı)23- Hz YAHYA'da: "SELAM" (selamet ve emniyet içinde tutan, barış ve huzura ulaştıran) ismiyle tecelli eylemiştir"O'na selam olsun! Doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği gün (hep selamet ve emniyette bulunsun)"24- Hz İSA'da: "KELAM" (konuşan, meramını ve muradını en güzel anlatan) ve "HALIK" (yoktan var edip yaratan) isimleriyle tecelli etmiştir"Meryem oğlu İsa, ancak Allah'ın elçisi ve (daha beşikte iken konuşan)kelimesidir ve O'ndan bir Ruhtur ""(Ey İsa) İznimle çamurdan kuş biçimi yapıyordun da, Ona-Benim iznimle-üfürdüğünde hemen canlanıp uçuveriyordu,,,

Doğuştan kör olanı ve alaca (deri) hastalığını da iyileştiriyordun,,, Ve yine Benim iznimle, ölüleri (diriltip tekrar hayata) çıkarıyordun,,,"25- Hz ZÜL-KARNEYN'de: "MÜSEBBİBÜL ESBAB" (Bütün vasıta, vesile ve sebeplerin arkasındaki tek ve gerçek etkili ve yetkili olan) ismiyle tecelli etmiştir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
İlkcan 11:11 27.03.17
Allah razı olsun inş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 13:29 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
spacetimereality 23:35 06.06.17
aise 17:00 02.09.17
SiLence Nickli Üyeden Alıntı:
Cenab-I Hak, diğer bütün esma ve sıfatları yanında, ağırlıklı ve ayrıcalıklı biçimde:1- Hz ADEM'de: "TEVVAB" (Samimi, pişmanlık ve tevbeleri kabul eden) ve "GAFUR" (Suçları bağışlayıp vaz geçen) ismiyle tecelli etmiştir"Sonra Rabbi O'nu seçti, Tevbesini kabul etti ve dosdoğru yola iletti"2- Hz İDRİS'te: "SADIK" (doğru ve güvenilir) ismiyle tecelli etmiştir"Kitap'ta İdris'i de zikret Çünkü O, doğru olan bir nebiydi3- Hz NUH'ta: "KAHHAR" (bir zaman fırsat ve ruhsat verdiği, kafir ve zalimleri, sonunda mahvu perişan eden " İsmiyle tecelli etmiştir"Hz Nuh: Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma!" Dedi4- Hz HUD'da:"KAVİYY" (çok kuvvetli) ve "METİN" (çok dayanıklı) isimleriyle tecelli etmiştir"Hud dedi ki: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı, bana yardım et""Şüphesiz, senin Rabbin en güçlü ve üstün olandır ve esirgeyip koruyandır5- Hz SALİH'de: "HAFİZ" (Muhafaza eden) ismiyle tecelli etmiştir"Onlar (Salih'e (as)) hileli bir düzen kurdular Biz de, farkında olmadıkları bir tuzak kurup, onları helak ettik6- Hz LUT' da: "MUHEYMİN" (her türlü kötülük ve küfürden himaye eden) ismi tecelli etmiştir"Lut, Hz İbrahim'e iman edip dedi ki: Gerçekten ben, Rabbim'e hicret edeceğim (gaflet, cehalet ve rezaletten uzak gideceğim)7- Hz İBRAHİM'de: "KERİM" (çok cömert, iyilik ve ikram sahibi) ve "VARİS" (mirası devam eden, şeref ve şöhreti süregelen) isimleri tecelli etmiştir"İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tertemiz tevhid inancına sahip) olan İbrahim'in milletine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir"8- Hz İSMAİL'de: "RAHİM" (çok acıyan, şefkat ve merhamet buyuran) ismi tecelli etmiştir"Sonunda (Baba-oğul) ikisi de (Allah'ın hükmüne) teslim olup, (Hz İbrahim, İsmail'i kurban etmek üzere) yüzükoyun yatırdı"9- Hz İSHAK'ta: "KUVVET" ve "BASİRET""Kullarımız İbrahim'i, İshak'I ve Ya'kub'u hatırla,,, ki Onlar kuvvet ve basiret sahibi idilerGerçekten biz onları katıksızca, (sadece ahiret) yurdunu düşünüp (hazırlanan) ihlas sahipleri kıldık "10- Hz YAKUB'da: "HADİ" (Hidayet veren, yol gösteren) ismi tecelli etmiştir",,, Onları kendi emrimizle, hidayet rehberleri yaptık11- Hz YUSUF'da: "CEMİL" (en güzel yüzlü) "HEKİM" (hüküm ve hikmet sahibi) "İLİM" (bilgi ve hikmet ehli) sıfatları tecelli etmiştir"Erginlik çağına erişince, kendisine hüküm ve ilim verdik12- Hz EYYUB'ta: "SABUR" (çok sabırlı ve dayanıklı) ismi tecelli etmiştir"Biz Onu sabredici bulduk O ne güzel bir kuldu "13- Hz ŞUAYB'ta: "ADİL" (Her işinde, takdirinde, taksiminde ve tayinin de ölçülü, dengeli ve adaletli davranan) ismi tecelli etmiştir"Ey kavmim! Adaleti gözeterek, ölçü ve tartıyı tam ve düzgün yapın İnsanların hakkını çalmayın, kimseyi aldatmayın, yeryüzünde (haksızlık ve bedavacılık yaparak) fesat çıkarmayın "14- Hz MUSA'da: "CELİL" (Heybetli ve haşyetli) "RAB" (kullarını kanunla terbiye edici) sıfatları tecelli etmiştir"Ya Musa! Gerçekten Ben, Ben Sen'in Rabbinim!"15- Hz HARUN'da: "MÜCİB" (dualara icabed edip, kabul buyuran) ismi tecelli etmiştir"Allah dedi ki: İkinizin duası kabul olunduÇünkü Hz Harun, hem Hz Musa'nın, "Ya Rabbi kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl " Duasının karşılığıydıHem de Hz Musa ile birlikte:"Ey Rabbimiz! Hakikaten Sen, Firavun ve yakın çevresine, dünya hayatında çok çekici gelen (bir imkan, iktidar ve ihtişam) gibi zinetler, mal ve servetler verdinEy Rabbimiz, senin yolundan (kullarını) saptırmaları için (mi?!,,)Ey Rabbimiz! Bunların servetlerini (mali ve ekonomik dengelerini) çökert ve batır

Onların kalplerini de şiddet (savaş ve anarşi korkusuyla) sıkıştır

(çünkü) onlar (bu) acı azabı (ekonomik ve psikolojik bunalımı) görünceye kadar iman edip (yola gelmeyecekler)" duasını yapmışlardı16- Hz DAVUD'da: "SANİ" ( Her işi büyük bir maharet ve sanatla yapan) ismiyle tecelli etmiştir"Biz O'na, sizi (savaş ve saldırılardan) koruyacak (madeni) giyim sanatını ve tekniğini öğrettik ""Biz O'na demiri yumuşak hale getirip (emrine verdik)""Ey Davud! Gerçekten Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık "17- Hz SÜLEYMAN'da:"MALİKÜL MÜLK" (mülkün ve memleketlerin sahibi, Sultanı ve Hakimi) ismiyle tecelli etmiştir"Böylece rüzgarı (canlı ve cansız bütün mahlukatı) O'nun buyruğu altına verdik "18- Hz İLYAS'ta: "MACİD" (çok şerefli) ismiyle tecelli etmiştir"Sonra gelenler arasında (kıyamete kadar) Ona (şerefli bir hayat ve şöhret) bıraktık19- Hz EL-YESA'da: "NAFİ" (hayır ve menfaat eriştiren) ismiyle tecelli etmiştir"İsmail'i, El-Yesa'ı ve Zülkif'i hatırla!,, Hepsi de (çevresine ve ümmetine) hayırlı olanlardan dı "20- Hz ZÜL-KİFL'de: "VEKİL" (her şeyin ve herkesin sıkıntılarına kefil olan) ismiyle tecelli etmiştir"Zül-kifl, bunlar (tevekkül ve teslimiyet içinde) sabru sebat gösterenlerdi "21- Hz YUNUS'ta: "KABID" (sıkan ve zora sokan" ve "BASIT" (genişletip açan ve rahatlığa çıkaran ) isimleriyle tecelli etmiştir"Derken O'nu balık yutmuştu Çünkü O kınanmıştı Eğer (Allah'ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı, insanların dirilip kalkacağı (kıyamet) gününe kadar, onun karnında kalacaktı"Sonra Onu (kurtarıp sahile) attık,,,Ve O'nu yüz bin ve daha da artan bir (topluma) önder ve peygamber olarak yolladık22- Hz ZEKERİYA'da: "HALİM" ( yumuşak, hoşgörülü, dikkatli ve rikkatli) ismiyle tecelli etmiştir"Gerçekten onlar, hayırda yarışırlardı Umarak ve korkarak bize dua edip yalvarırlardı Biz'e karşı derin ve içten bir saygı duyarlardı (çevresine de yumuşak davranırlardı)23- Hz YAHYA'da: "SELAM" (selamet ve emniyet içinde tutan, barış ve huzura ulaştıran) ismiyle tecelli eylemiştir"O'na selam olsun! Doğduğu gün, öldüğü gün ve dirileceği gün (hep selamet ve emniyette bulunsun)"24- Hz İSA'da: "KELAM" (konuşan, meramını ve muradını en güzel anlatan) ve "HALIK" (yoktan var edip yaratan) isimleriyle tecelli etmiştir"Meryem oğlu İsa, ancak Allah'ın elçisi ve (daha beşikte iken konuşan)kelimesidir ve O'ndan bir Ruhtur ""(Ey İsa) İznimle çamurdan kuş biçimi yapıyordun da, Ona-Benim iznimle-üfürdüğünde hemen canlanıp uçuveriyordu,,,

Doğuştan kör olanı ve alaca (deri) hastalığını da iyileştiriyordun,,, Ve yine Benim iznimle, ölüleri (diriltip tekrar hayata) çıkarıyordun,,,"25- Hz ZÜL-KARNEYN'de: "MÜSEBBİBÜL ESBAB" (Bütün vasıta, vesile ve sebeplerin arkasındaki tek ve gerçek etkili ve yetkili olan) ismiyle tecelli etmiştir
Allah razı olsun, çok güzel bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 18:30 02.09.17
Emeğinize sağlık çok güzel bir paylaşım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi