Orijinalini görmek için tıklayınız : Tasavvuf Sohbetleri


Sayfa : 1 [2] 3

 1. Life, a Continual Battle (1)
 2. What ıs wanted ın lıfe 2
 3. What ıs wanted ın lıfe?
 4. Secret of lıfe
 5. Attıtude
 6. Development of personalıty
 7. Art of personalıty
 8. Purpose of lıfe (2)
 9. The purpose of lıfe (1)
 10. Aım of lıfe
 11. Alchemy of happıness
 12. Osmanel-Beyti'ye yazdığı risale Ebu hanife
 13. Ebu Hanife'nin Vasiyeti
 14. Fıkhu'l-Ekber
 15. Fıkhu'l-Ebsat
 16. Alim ve'l-Muallim
 17. işte takva budur
 18. Ahdim yerine gelmiş olduğuna göre artık yemek yiyebilirim
 19. Allah'ı seven nasıl olur, alâmetleri nelerdir
 20. Allah yolundan alıkoyan ibrik
 21. Gavs-ı Kasrevi (ksa) was living in Gadire village
 22. Sadatlar Cannot Take One Step Without The Permission Of Our Prophet (sav)
 23. Bring your breath
 24. Mevcut Anın Sakin Farkındalığı
 25. Baş ve Kalp
 26. Egoyu Doğru Yerine Koymak
 27. Öfke egonun tepkisidir
 28. Sabır nedir
 29. Benliğin Sorumluluğu
 30. Güçlü Bir Ego'nun Faydaları
 31. Alışkanlıkları
 32. Bilinçaltı Zihin
 33. Eski Bagaj
 34. Benliğin Üzerinde Yükselmek
 35. Benliğin Üzerinde Yükselmek
 36. Karşıt Çiftler - Sağlıklı ve Sağlıksız
 37. Kendinizi Tanıyın
 38. Sağlıklı Ego
 39. Stres Yanıtı
 40. Çile
 41. acıdan
 42. Fiil Olarak Ruh
 43. Benliğin Üzerinde Yükselme İhtiyacı
 44. Varlık Olarak Ego
 45. Ego Sınırlamaları
 46. Ruhsal Doğumunuzu İddia Etmek
 47. İlahi Huzur'a Uyanış, İçindeki Hala Küçük Ses
 48. Amaç Bulma
 49. Sakin Derinlikler
 50. İlahi Huzuru Keşfetmek *
 51. Sadece bugünlük
 52. Güzel olmak!
 53. "Ben" in Üzerinde Yükselmek ... ve İç Huzuru Keşfetmek
 54. Yüce Bir Sevgi Nehri ... ... Açık Kalpten Akıyor
 55. Mütevazi Olmanın Keyfi
 56. Dış Yaşam İç Yaşamın Bir Yansımasıdır:
 57. Günlük uygulama Kalp için
 58. Kalbin Derinlikleri:
 59. "Ben" in Yeniden Doğuşu
 60. Başarı Planı
 61. Aşkın gücü
 62. Ego evcilleştiriliyor . Sevginin Gücü ile
 63. Kalbin Dini
 64. Ruhun radyansı
 65. Ruhun radyansı
 66. Ruhun zihin ve vücut ile bağlantısı
 67. Ruhun hedefi
 68. Ruh
 69. Ilahi ışık
 70. Kendini gösterme
 71. Hayatın amacı
 72. HEDEF YOLCULUĞU (devam)
 73. Ruhun hedefi
 74. Kendinizi nasıl bildiniz! insanlar da sizi öyle!
 75. isminizden önce enerjiniz gelir
 76. insan çok acayip bir şey..
 77. iyi davranış takva sahibi insanın davranışıdır
 78. Kuantum Sıçrama
 79. İnsanın en verimli anları depresyona girdiği anlardır
 80. The murshıd
 81. Doğrulama felsefesi
 82. evrendeki iki kuvvet
 83. Bilgelik ve Güneş
 84. MUTLULUK Simyası
 85. Diğer ölüm yüzü
 86. Görülenler ve Görülmeyenler
 87. Denge
 88. ceza veya ödül
 89. Ocean unseen prayer
 90. Hz ibrahim ve cilehane
 91. HZ. MEVLANA güzel ve düşündürücü sözleri
 92. Dergahlara - Sohbetlere gelemeyenlere...
 93. Kaç defa Allah'ı terk ettik bir eğlence uğruna?
 94. Kalplerimiz kimin kalbine benziyor?
 95. ibrahim miyiz?
 96. Her şey canlıdır ve her şey her şey ile alakalıdır
 97. Şirki Tersten Anlayanlar
 98. Evliya-i kiramın keşifleri/ Nurların müşahedesi
 99. Hatmedeki Ameliyat
 100. insan iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün ölmüştür
 101. Yahudinin Şeyhliği..
 102. ircii ila rabbik, yalnız seni seviyorum ve bir tek seni istiyorum
 103. Niyetlerimizi temizleyelim, temiz olalım!
 104. Rabbini arzulayan ve onun için nefes alan
 105. Sevgi ve aŞk işin özüdür, özetidir
 106. Erişilmez, ulaşılmaz, kendisi gibi olunamaz kişiler bize örnek olamazlar.
 107. hiçbir sözlük ya da ansiklopedide zamanın gerçek tanımı yoktur
 108. Senin içinde karşılığı olmayan şeyi dışarıda gördüğünde tanımlayamazsın..
 109. Kur-an 7 batında nazil oldu
 110. Sevgiliye açılan kapı dardır, sadece sen geçebilirsin
 111. Bu duygular bize ait değil şeytana aittir !
 112. Bir türlü tam anlamıyla Rabbimi isteyemiyorum. Kendimi veremiyorum.
 113. Eksik ibadet ya da nefse uyarak işlenmiş günahların cezası değildir cehennem
 114. Yolculuktan gaye; yolu bitirmektir, yolun sonuna ermektir
 115. Mürşidin kendisini tedavi ederken, sen iyileşirsin..
 116. Meyve mi ağaçtan, yoksa ağaç mı meyveden olur?
 117. HÂL içinde bir HÂL...
 118. Gül kokulu çamur
 119. Terbiye Tarzı
 120. 2 kelime (Cümle)
 121. Misk Kokulu Adam ve (Allah korkusu) – Takvanın Mertebeleri?
 122. Vav Harfi neyi simgeler ?
 123. Geceyi bekleyenler..
 124. Şakir ve Şekur
 125. Anlaşma ve hesap
 126. Kalbin hakiki sahibiyle buluşması
 127. Ölü diriye telkin verirse..
 128. Edeb Bir Tac imiş Nur-i Hüda dan
 129. Kendi nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.
 130. inci olmak hiç kolay değildir
 131. Sen bize öyle bir şeyle gel ki, o bizde olmasın.
 132. Rabbim benimledir ve bendedir
 133. Ölüm yukardan başlıyor
 134. Buraya giren bir daha çıkamaz !
 135. Ateşin içindeki kimseler ve etrafını çevreleyenler tebrik edildi
 136. islamda Bereket Olgusu
 137. Dinde Reformistler
 138. Her şeyi gönlünden çıkarmadan kapı açılmaz..
 139. Ey Rabbine kavuşmak için didinip çabalayan !!
 140. Beni çağırın, icabet edeyim.
 141. Bize 'Her an Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilin'' demediler
 142. Aynı dili konuşmayan insanlar anlaşamazlar
 143. Her ayetin bir zahiri ve bir de batını vardır. (Zahir - Batın)
 144. Sana yol gösteren kimdi?
 145. Her müride bir mürşid gerek, yoksa şeytan ona mürşid olur
 146. Lataif-e-sitta - اللطائف الستة‎ - The Six Subtleties -Altı tarikat
 147. Allah ile Aramıza Girenler Konusu!
 148. feryat-figan, kırgın-bitkin, elim-dişim kan içinde..
 149. Kelimei Şehadette nasıl şahit oluyoruz?
 150. Şimdi yeni bir peygamber ve yeni bir din gelse
 151. Nefsin 2 başı vardır
 152. Varlıktan varlığa yönelik süreç
 153. Bugün Allah senin için ne yaptı?
 154. Elif ve Vav Harfi Anlamı ve Manası
 155. Benim Mürşide ihtiyacım var mı?
 156. Dört türlü kalp vardır
 157. Samimiyetle yapılana yönelmek..
 158. Pişmeden olgun olunmaz..
 159. Rabıta ediyorsunuz bir şey olmuyor mu?
 160. Namazda insan kendi huzuruna çıkar
 161. Bize aykırı bir ses nasıl bize ait olabilir ki?
 162. Allahın duyguları vardır demek?
 163. istesende istemesende yağmur gibi sana isabet eder
 164. Kalp, akla uyunca
 165. Tasavvuf ve harflerin sırları
 166. Nefs Mertebeleri Seyir Şeması
 167. Vuslat, Allah'a Kavuşmak
 168. Verdiğimiz söz, Kalu Bela ve Elest Bezmi
 169. Beklediğin Mehdi beklediğin gibi gelmeyecek
 170. Tecelliyat ve ehemmiyet sırası
 171. Sohbet tiryakisinin ölümü
 172. Kadının adı Rabia değildi. Ama o kadının artık her zerresi Rabiaydı
 173. Bıraksaydın getirmeseydin keşke!
 174. İnna vecednahu sâbira. Ni’mel abd! İnnehu evvâb
 175. Sen Rabbini kaybetmişsin
 176. Birinin cennetlik veya cehennemlik olduğunu nasıl anlarız?
 177. Aşk; sevmenin üstü tapmanın altıdır
 178. Ölü kardeşinizin etini yemeyin !
 179. Eğer insanlar birbirlerinin suretlerinin ardındaki ruhu görselerdi
 180. Aşık ol aşık, eşeklikten vazgeç!
 181. Şeytani nakiller
 182. Musallat neydi? Birinin üzerine bıktıracak kadar düşmek...
 183. Lezzetleri hadım eden ölümü çokça hatırlayınız!
 184. Dünyadan bakarken ahiret görünmez
 185. size vaadedilen ve rızkınız göktedir
 186. Nefs ruhumuzdur
 187. Sabır Allah iledir ve sabırlı Allah iledir
 188. Sulayıp boyayarak insan temizleme
 189. Neye aşık ve neye meftun isek sohbetimizin konusu odur
 190. Falan günahım nerede, onu neden sevaba çevirmedin?
 191. Hevasını ilahı edineni gördün mü?
 192. imanın en üst mertebesi
 193. Yere ait varlığımızdan kurtulup göklere mensup varlığımıza erişme
 194. Ve iman edenler Allahın biraz daha özel dostlarıdır
 195. Rabbimiz dedi: Beni zikredin ben de sizi zikredeyim
 196. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa
 197. Size sizin içinizden, sizden bir resul gönderdik
 198. Sana canını feda etmede üstüme yoktur
 199. Mümin oldum deme John
 200. Allah dostlarının duasını ganimet bilmek gerekir
 201. Ve ayrılığım ki, o can yakan bir azaptır
 202. Rabbim benimledir ve bendedir
 203. Mizan, amel değil insan tartısıdır
 204. Ne zamandan beri müslümansın?
 205. Arapçayı iyi bilenler değil, Allahı bilenler vahyi doğru anlayabilir
 206. Rabbim dedi: Hayır ne sen onu yap, ne de ben bunu!
 207. Tasavvuf, saf haline, ilk haline döndürülmüş İslamdır
 208. Mürşid nerede ise dergah orasıdır
 209. aşka düşen talip Rabbine kör kütük müslim olur, sırılsıklam mümin olur
 210. Bu peyniri buraya niye koymuşlar?
 211. En yakışmayan hal
 212. Allah bizi bize göstersin inşallah
 213. Enel hak, ben Allah değilim demektir
 214. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu diye düşünme
 215. Bir dirhem aşk bin günah örter ve aşk müminin yitik malıdır
 216. Ruhumuz Rabbine aşkla seyreder, aşkla yolculuk yapar..
 217. Eğer biri her şeyi Allah'a bağlıyorsa..
 218. siz bunca uzun yıllarda neden hiç yürüyüp ilerlemediniz?
 219. Bir ayağını yerde tutarsan diğerini fazla uzağa atamazsın
 220. Mürşide uymak bir lüks değil, zorunluluktur!
 221. Bu sözü söyleyen yaşıyor ve henüz 1056 yaşında
 222. Bezm-i Elest, kalû bela
 223. Müminler Allah'a inanmazlar, Allah'a iman ederler.
 224. Allah vardır demek bir şey değildir. Sende Allah var mıdır yok mudur?
 225. benim Rabbim Allah'tır sözü Ene'l Hak sözünden daha haktır
 226. Rabbin Kim?
 227. Ben Rabbimizi istiyorum dediğinde, bütün isteklerin bitmesi gerekir
 228. Dillendirilmeyen hikmet bilgisi: Ledun ilmi
 229. Bize Allah'ın kitabı yeter doğru mudur?
 230. Ölümlü varlıkların ölümden korkmalarının nedeni ölümlü olmalarıdır
 231. illkel adamın övündüğü meziyeti, kemalat ehli için zillettir
 232. Eğer Allah aşkı senden uzaksa, sen Allah aşıklarına yakın olmadığından
 233. Bağırıp çağırarak ve el kol hareketleri yaparak dinden bahsedenler
 234. Mürşid-i Kamil rabıta objesi değildir
 235. Kendi dilimizden Rabbimizin bize olan sevgisini duyalım
 236. Rabıta yapmak değil, yapmamak şirktir, küfürdür.
 237. Ben Lata tapmam, uzzaya tapmam, ben menata tapmam
 238. Din ve Tasavvuf farklı mı?
 239. Taharetin Batıni Anlamı, Terk-i Dünya, Terk-i Ukba
 240. Muhabbet Şişmanlatır
 241. Nimet, insana ölümsüzlük hissi vermemelidir
 242. Korku ilmin ta kendisidir
 243. Hakk'ın seni senden öldürmesi ve kendisiyle diriltmesi
 244. Kulluğun gerçek anlamı
 245. Velilerden olmak için
 246. Velilerden olmak için
 247. Allah bizi neden yarattı?
 248. Aşk Divanında Kan pahası isterler..
 249. Ömrün en hayırlı dönemi ömrün yarısı ve sonlarıdır
 250. Nefs, Varlıkların Dışındaki Güzelliklere, Kalp ise İçerisindekilere Bakar