Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi - Havas Okulu
 

Go Back   Havas Okulu > Havas ilmi & Gizli ilimler > Havas ilmi Genel Bilgiler > Sure ve Ayet Havasları

Acil işlemleriniz için instagram: @HavasOkulu
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05.04.16, 23:31
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi

Besmele-i şerifin ulviyet ve kudsiyeti celilesi hakkında varid
olan birçok sahih hadisi şerifler ile izah edilmiştir.
Besmele-i şerifin ismi a'zam olduğuna dair ülema ve veliler
ittifak etmişlerdir. Bütün geçmiş nebiler ve peygamber efendimiz
Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) her an ve her dakika lisani
şeriflerinden Besmele-i şerifi bırakmamışlardır.
Besmele-i şerif hakkında cehennem zebanileri şöyle demiştir.
Bismillâhirrahmânirrahîm'i devamlı okuyan kimse cehennem
ateşine girmez''. Bismillâhirrahmânirrahîm ondokuz (19) harf olup,
cehenneme müvekkel olan meleklerin (Zebaniler) adedide
ondokuzdur.
İmam Ca'feri Sadık'tan rivayet olan bir hadisi şerifte Peygember
efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuştur:

Evvelü mâ ketebel kalemü fil levhıl mahfûzi bismillâhir
rahmânirrahîm fe izâ ketebtüm fektübûhâ evvelehü ve hiye
miftâhu külli kitâb.
(Kalemin Levhi mahfuz'a ilk yazdığı Bismillâhirrahmânirrahîm dir.
Bir kitap yazdığınızda evveline Besmele-i şerif yazınız. Zira o
bütün semavi kitapların anahtarıdır).
Besmele-i şerif hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed
s.a.v. şöyle buyurmuşlardır: Kim! Bismillâhirrahmânirrahîm okusa,
her harfi için dörtbin hasenat yazılır, dörtbin günahı af olunur ve
makamı dörtbin derece yükselir.
Yine bir hadisi şerifte: Besmele-i şerif ile başlanmayan her
meşru iş kesik (Bereketsiz) tir. diye buyurmuslardır.
Besmele-i şerifin fazileti hakkında Allâme Zuruk rahmetullahi
aleyh hazretleri ''Mukaddime'' isimli eserinde şöyle der:
Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel
alnında Bismillâhirrahmânirrahîm yazılmıştı. Adem a.s. e ilk olarak
Besmele-i şerif nazil olunca, ''Besmele-i okumaya devam ettikleri
sürece zürriyetim azabtan emin olurlar'' dedi. Hazreti Adem
Besmele-i serifi çok okudugu için Allah c.c onun tevbesini kabul
edip günahlarını affetti. Hazreti Adem a.s. den sonra Besmele
kaldırıldı ve Hazreti Nuh a.s. a indirildi.
Hazreti Nuh Aleyhisselam gemide Besmele-i çok okuyup,
Cudi'ye yerlesti. Nuh a.s. tan sonra Besmele kaldırıldı ve İbrahim
Aleyhisselam'a indirildi.
Memrud onu ateşe atmak üzere mancınığa koyunca, İbrahim
Aleyhisselam Besmele'yi okudu; Allah Teala ateşi ona soğuk ve
selamet kıldı. Sonra tekrar kaldırıldı ve Musa a.s. ya indirildi.
Musa a.s. Hazreti Musa Fravunu ve sihirbazları Besmele ile
kahretti. Asası üzerinde İbranice Besmele şerif yazılı idi. Musa a.s
Besmele ile denizi yarıp, Firavun ve ordusunu kahretti. Sonra
Besmele tekrar kaldırıldı ve Süleyman a.s. indirildi.
Süleyman Aleyhisselam'a Besmele-i şerif indirilince, melekler
ona: ''Ey Süleyman! Bugün mülkün tamamlandı'' dediler. Hazreti
Süleyman'a Besmeleyi inzal buyurunca Allah Teala ''Ümmetine
duyur ki, kim Allah'ın emanını duymak isterse Süleyman'ın yanına
gelsinler'' diye nida etti. Hepsi geldikleri zaman Hazreti Süleyman,
Hazreti İbrahim'in minberine çıkarak eman (Emniyet) Ayetini
okudu. Bismillâhirrahmânirrahîm. Bunu duyan herkes ferahladı.
''Biz şehadet ederiz ki, sen Allah'ın Rasulüsün'' dediler.
Süleyman a.s. Besmele-i şerif ile Cinleri, insanları ve Kuşları
kendine itaat ettirdi. Üzerine okumuş olduğu herşey ona itaat
ederdi. Süleyman a.s. Besmele ile diger milletlere galip geldi. Allah
Teala hazretleri Süleyman a.s. ın mülkünü Besmele-i şerif ile
ayakta tutmustur. Süleyman a.s. mührü üzerinde Besmele-i şerif
yazılı idi. Besmele hazreti Süleyman a.s. dan kaldırılıp, Hazreti İsa
a.s. ya indirildi.

Hazreti İsa a.s.
ve havariler Besmele ile ferahladılar.
Allah Teala: ''Ya İsa biliyormusun? Sana hangi Ayet indirildi. Bismillâhir
rahmânirrahîm emân (emniyet) Ayetidir. Her halinde onu çok oku.
Okumanın ve namazının başı Besmele olsun. Kim onu namazdan
ve okumadan evvel söylemeye devam ederse, kabirde Münker ve
Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz.
Rahmetime kavuşur ve kabri nurlanır. Kabirden onu vücudu ve
yüzü beyaz olarak haşrederim. Mizanı ağır gelir. Sırat üzerinde
onun nurunu tamamlarım. Böylece Cennete girer. Saadete ve
mağfirete kavuştun diye kendisine nida olunur'' Hazreti İsa
Aleyhisselam: ''Bu yalnız banamı mahsustur,Ya Rabbi?'' diye
sordu. Allah Teala: ''Sana ve sana tabi olanlara, senden sonra
Ahmed (a.s.) e ve ümmetine mahsustur'' diye buyurdu.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın lisanı üzerinde Besmele yazılı idi.
Sabi olduğu halde beşikte Besmele'nin kerametiyle konuştu.
Mevla'ya hitap ederek Besmele'nin kerametiyle ölüleri diriltti.
Dilsizlerin dilini Besmele ile çözdü. Bars ve sair illetlere Besmele
nin kerameti ile deva kıldı. Daha sonra Hazreti İsa a.s. dan
kaldırılıp, Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. indirildi.
Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) Besmele-i
çok zikrettiği için, Peygamber efendimiz yüce bir fütuh oldu.
Allah c.c. yemin ederek dediki: Bir mü'min Besmele-i şerifi her
hangi bir şey üzerine okursa o bereketlenir. Ümmeti Muhammed
den bir kimse herhangi bir dilek için okursa, dilemiş olduğu
şey her ne ise yerine gelir.

Besmele-i şerifi devamlı zikreden ve her şeye başlarken
Besmele okuyan kimseler, dünyada ve ahirette zahmetlerden
zorluklardan kurtulurlar. Besmele-i şerifi çok zikreden kimse
ulvi ve süfli alemde heybetli olur. Besmele-i şerifin uhrevi
menfaatı büyük olduğu gibi dünyevi menfaatlarıda çok
büyüktür. Bir çok zahiri havassı celilesi vardır. Besmele-i şerif
ondokuz harf olup, cümeli ebced adedi 786 dır.


1. Abdullah ibni Ömer r.a. hazretlerinden şöyle rivayet
edilmistir. Allah Teala dan mühim bir dileği olan ve buna nail
olmayı arzu eden kimse Çarsamba, Perşembe ve Cuma günleri
oruç tutsun. Cuma günü olunca temizlenip boy abdesti aldıktan
sonra Cuma namazına gitsin. Giderken mümkün olduğu kadar bir
miktar sadaka versin. Cuma namazını kıldıktan sonra şu duayı:

Allâhümme innî eselüke bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ
ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür
rahîm. Ve eselüke bismike bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe
illâ hüvel hayyül kayyûmü lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm.
Ellezî meleet azametühüs semâvâti vel arda ve eselüke
bismike bismillâhirrahmânirrahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve anet
lehül vücûhü ve hadaat lehür rikâbü ve haşeat lehül ebsârü ve
veciletil kulûbü min haşyetihi ve zerafet minhül uyûnü en
tüsallî alâ muhammedin ve ala âli muhammedin ve en tu'tînî
hâcetî kezâ ve kezâ.
(Allahım! Senin Bismillahirrahmanirrahim isminle senden istiyorum.
Öyle Rahman ve Rahim ki, ondan başka ilah yoktur. O hem gaybi
hemde görünürde olan her şeyi bilendir. O Rahman ve Rahim dir.
Allahım senin Bismillahirrahmanirrahim isminle istiyorum. Öyle
Rahman ve Rahim ki, ondan başka ilah yoktur. O hep diridir. O
hep kendi nefsiyle kaimdir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Onu ne
uyuklama ne uyku tutar. Onun azameti gökleri ve yeri
doldurmuştur. Yine senin Bismillahirrahmanirrahim isminle
istiyorum. O ki ondan başka ilah yoktur. Yaratıklar o na boyun
eğmistir. Gözler ondan ürpermiş, yere eğilmiştir. Gönüller ondan
korkmuştur. Gözler o'ndan yas akıtmıstır. Allahım! Muhammed'e
o'nun hanedan ve yaranına geniş rahmetini indirmeni ve benim şu
ihtiyacımı vermeni istiyorum).
okuyup, 121 defa da Besmele-i şerifi okuyarak dua ederse, Allah
Teala hazretleri en kısa zamanda dua edenin dileğini yerine getirir.
(Keza ve keza da dilediğin şey her ne ise onu söylersin).
Abdullah ibni Ömer r.a. şöyle buyurmuştur: ''Bu hacet usulünü
ahlaken düşük olan kimselere öğretmeyin ki, bir kısmı bir kısmına
beddua eder ve duası seri bir şekilde kabül olur'' demişlerdir.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)
''Başında Bismillahirrahmanirrahim bulunan dua redolunmaz'' diye
buyurmuşlardır.

KAYNAK:Usul-ül Bast,cild:2,Shf:59/60/61/62/63
İdris ÇELEBİ

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05.04.16, 23:31
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

2. Besmele-i şerifin bu mübarek hizbini Şeyh Abdülkadir gavsi
Geylani k.s.a. hazretleri tertip etmiştir.
Sen! Bu güzelliğe kavuşmak ve büyük bir feyizle feyizlenmek
istersen; Gecenin son üçte birinde kalkıp güzelce abdest aldıktan
sonra, kıbleye karşı iki diz üzerine oturup, 786 defa Besmeleyi,
133 defa da şu Salavati şerifi:

Essalâtü vesselâmü aleyke yî seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî
kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ
nebiyyer rahmeti yâ kâşifel gummeti.
Ondokuz (19) defa da Besmele-i şerifin aşağıda gelecek olan
Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen, evliyalar listesine
yazılırsın. Saidlerin yanına da ismin yazılır. Ömrün boyunca da
duan kabül olur. Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.
Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin. Sana
verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret
göster. Şayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan hergün
sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının
farzından sonra okursun.
Bu hizbe devam eden kişinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri
Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.
Ondokuz defa okunacak Besmele nin mübarek Hizbi budur:

Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve
bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi
kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. rfa' kadrî ve eşrah Sadrî
yessir emrî ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike
ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ
mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ
hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül
kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi
ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî
minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve
eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi işrâki vechikel kerîmi
en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn.
Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ.
(Keza ve keza da dilediğn her ne ise onu söylersin).

Çok önemli bir dileği olupta buna nail olmak isteyen kimse,
kıbleye karşı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i şerifi
okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her
rekatta bir Fatiha ve 15 defa İnsirah suresini okusun. Namazdan
sonra Besmele-i şerifin yukarıdaki hizbini okuyarak dua eden
kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir şekilde kabul eder
ve istediği dileğini yerine getirir.
Herhangi bir dilegi olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini
118 defa okuduktan sonra dilegini söyleyerek dua ederse, Allah
c.c. ın izniyle istedigine kavusur

3. Besmele-i şerifi beyaz bir kağıt üzerine 1000 defa yazdıktan
sonra, bunu üzerinde taşıyan kimse düşmanlarının yanında
heybetli görünür. Dostlarının yanındada çok sevimli olur. Halk
arasında saygı değer ve şerefli bir kimse durumuna gelir.
İnsanların kalbinde heybetli ve hürmetli olur. Allah c.c. bu hirzi
taşıyana hayırların kapısını açar. Devamlı surette emniyet ve
afiyet içinde kalır.

4. Sadık bir niyet, tam bir itikat, husulu bir kalb ve riyazatlı
olarak 40 gün sabah namazından sonra 2500 defa Besmele-i şerifi
okuyan kimseye Allah Teala hazretleri esrarın gizliliklerini açar.
Anlaşılması güç olan ve anlasılmayan şeyler açılır. Alemde olan
hadiseleri ve her şeyi rüyasında görür. Ama müşahede ettiği
acaiplikleri gizleyip, kimseye söylememelidir. Şayet söylerse bu sır
ondan gider.
Besmele-i şerifi hergün 2500 defa okuyan kimseye Allah Teala
hazretleri insanları musahhar kılar. Arzu ettigi her şeyde tasarrufa
sahip olur.

5. Afetlerden, belalardan, felaketlerden, hastalıklardan, üzüntü
ve kederlerden kurtulmak istersen; Aşağıdaki duayı adetsiz olarak
istediğin kadar oku. Gelmiş ve gelecek olan musibetlerden Allah
c.c. ın izniyle emin olursun.

Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü
kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi fadli bismillâhhirrahmânirrahîm.

KAYNAK:Usul-ül Bast,cild:2,Shf:64/65/66/67
İdris ÇELEBİ

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 05.04.16, 23:32
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

6. Güneş doğarken güneşe doğru yönelip, Besmele-i şerifi
Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz
Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün
devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadığı
yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin
yapar.

KAYNAK:Usul-ül Bast,cild:2,Shf:67
İdris ÇELEBİ

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 05.04.16, 23:32
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

7. Sıkıntı ve üzüntüye düşen veya hapishaneye giren bir kimse
Besmele-i şerifi her gün gece ve gündüz 1000 defa okumaya
devam ederse, Allah Teala okuyanın sıkıntı ve üzüntüsünü
kaldırır. Okuyan hapiste ise idamı gerekse bile hapisten kurtulur.

8. Yedi gün güneş doğarken bir bardak suya 786 defa
Besmele-i okuyup bu suyu zihni kapalı, zekası zayıf, unutkanlığı
fazla ve anlayışı az olan kimseye içirilirse Allah c.c. ın izniyle
unutkanlığı gider, geri zekalılığı kalkar, hafızası kuvvetlenir ve
işittigi her şeyide hafızasında tutar.

KAYNAK:Usul-ül Bast,cild:2,Shf:67
İdris ÇELEBİ

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 05.04.16, 23:33
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

Besmelenin Hadiminin Daveti:
Tahareti kamile ve riyazatlı oruç tutarak 7 gün her gün 1171 defa besmele okusalar besmelenin hatmini yapmış olurlar, ki hadim teslim olur. Ve gizli aşikar her şeyden haber verir başına gelecekleri haber eder.Her namazın ardından her gün aynı yerde 1171 defa okunursa nur üstüne nur olur.

Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 05.04.16, 23:36
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

9. Cinleri davet edip bazı şeyleri keşfetmek ve haber almak
istersen; Aşağıda gelecek olan Besmele-i şerifin şeklini bakacak
olan kişinin avucuna yazdıktan sonra küçük bir kase içine bir
miktar zeytinyağı ile siyah mürekkep koy. Hint udu, lübani zeker ve
kizbere buhurlarını yakarak hadim hazır olana kadar devamlı
Besmele-i şerifi oku. Bakan kişi hadimi görünce ona istediğini
sorarsan, cevabını alırsın.
Avuca yazılacak Besmele-i şerifin şekli budur:

Eklenen Resim Ön İzlemesi
Dosya tipi: jpg 876.jpg (18.5 KB (Kilobyte), 60x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 05.04.16, 23:37
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

10. Besmele-i şerifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi
üzerine 121 defa yaz. Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile
buhurladıktan sonra, rızık sıkıntısı çeken bunu üzerinde taşırsa,
Allah c.c. onun rızkını açıp genisletir. Borçlu olan tasırsa, Allah c.c.
onun borcunu ödemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca her türlü
kötülüklerden emin olur ve Allah ın izniyle korunur.

Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 05.04.16, 23:38
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

11. Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
mübarak Salavati şerifi:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ummiyyî
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır. Okurken
beyaz elbiseler giyer, kıbleye doğru yönelir ve güzel kokulu
buhurlar tüttürürsün.

Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 05.04.16, 23:39
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

12. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra
çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın
izniyle çocugu yaşar.
Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

13. Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Bir kimse
Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 625 defa yazdıktan sonra bunu
üzerinde taşırsa, Allah Teala o kişiye heybet ve azamet elbisesi
giydirir. Hiç kimse o kişiye kötülük maksadı ile yaklaşamaz. Şeyh
r.a. dediki: Ben bunu denedim. Allah Teala hazretlerine
hamdolsun, doğru çıktı.

14. İstemiş olduğu her türlü dileğinin yerine getirilmesi,
sultanlar, hakimler, amirler ve diger insanların yanında sevgili,
beğenilen ve izzet ile itibar gören bir kimse olmasını arzu eden
kimse: Perşembe günü oruç tutup, iftarını kuru üzüm ve hurma ile
açtıktan sonra akşam namazını kılsın. Namazdan sonra Besmele-i
şerifi 121 defa okuyup, dileğinin yerine getirilmesi niyetiyle iki rekat
hacet namazı kıldıktan sonra, uyku galebe edinceye kadar
Besmele-i şerifi sayısız olarak okumaya devam etsin. Yatsı
namazı dışında hiçbir seyle meşgul olmasın ve konuşmasın.
Cuma günü sabahladığı zaman kalkıp güzelce bir abdest alarak
sabah namazını kıldıktan sonra, mezkur adet olan 121 defa
Besmele-i şerifi okur ve bir kağıt üzerine Besmeleyi hurufu mukatt
olarak misk, zaferan ve gülsuyu ile 121 defa satır satır yazsın.
Yazdıktan sonra ud ve amber ile buhurlayarak üzerinde taşısın.
Allah Teala hazretlerinden baska lah olmayan Allah c.c. a
yemin ederimki, bunu üzerinde tasıyan erkek veya kadın her kim
olursa olsun, insanların gözünde bedir gecesindeki ay gibi olur.
Her gören onu sever, ikram eder ve dileğini yerine getirirler.
Besmeleyi bitişik olarak yazmaktada bir beis yoktur. Her iki
şekildede olur.

KAYNAK:Usul-ül Bast,cild:2,Shf:69
İdris ÇELEBİ

Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 05.04.16, 23:51
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: 07.01.15
Bulunduğu yer: Adana
Mesajlar: 4,707
Etiketlendiği Mesaj: 130 Mesaj
Etiketlendiği Konu: 0 Konu
Standart

15. Besmele-i şerifi bir zalimin veya haksızlık ve adaletsizlik
yapan bir hakimin yüzüne 50 defa okunursa, Allah Teala o zalimi
veya hakimi hor ve zelil eder. Zalim veya hakim okuyana karsı baş
eğer ve onun korkusu kalplerine girer, okuyana bir heybet verip,
onların şerrinden güven içinde bırakır.

16. Bütün insanların yanında güçlü ve üstün olmak için.
Besmele-i şerifin şu dörtlü vefkini yazdıktan sonra, bunu üzerinde
taşıyan kimse insanların yanında güçlü ve üstün olur. Bu vefki
taşıyan kimse düşmanları ile karsılaştığı zaman, tıpkı kurşun ve
demiri ateşin erittiği gibi eritir. İleri gelenler o kişiyi babanın kendi
çocuğunu sevdiği gibi severler ve hürmet ederler.
Besmele-i şerifin dörtlü vefki budur:

Eklenen Resim Ön İzlemesi
Dosya tipi: jpg Besmele 4 lü vefk.jpg (29.0 KB (Kilobyte), 98x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
besmelenin havassları, besmelenin havası, besmelenin sırları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Besmelenin 63 Sırrı Naim Sure ve Ayet Havasları 17 20.05.24 17:15
Fatiha-i Şerifenin Havassı Celilesi 1 Atl1234 Sure ve Ayet Havasları 5 13.11.22 12:15
Besmele-i şerifin 63 havasi Sadi Sure ve Ayet Havasları 3 31.03.21 21:43
Mührü şerif - 35 besmele - nal-ı şerif - ayet-el kürsi - ashab-ı kehf fazileti twennywann Tecrübe Ettikleriniz 0 17.05.20 17:50
Besmelenin Terkibi ve Bazı Kelimeler tefsiri Kulefb Kuran-ı Kerim Tefsiri 1 29.04.20 20:37


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:49.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HavasOkulu.Com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147