Huddam ilmi

Hadim ilmi ve hadimin görevleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Huddam ilmi>Hadim ilmi ve hadimin görevleri
HavasHoca 05:04 06.04.16
HADİM İLMİ VE HADİMİN GÖREVLERİ

Hüddam'ı genel olarak manevi âlemdeki yardımcılar olarak niteleyebiliriz. Hadimler görevleri itibariyle farklılık gösterirler.


Öğretici Hadimler: İlmi olan her soruya cevap verme yetkileri vardır. Kişinin hiç bilmediği ilimleri bile verebilirler.


İstek Hadimleri: Kişinin her türlü isteğini yerine getirirler. Bunlar her türlü maddenin getirilmesinde de kullanılabilir.


Kulak Hadimleri: Kulak çakraklarının açılmasını sağlar ve öğrenilmek istenilen şey hakkında bilgi verirler ( Filan kişi benim hakkımda ne düşünüyor gibi).


Göz Hadimleri: Bunlar göz çakralarının açılması sağlarlar. Yakında olsun uzakta olsun vuku bulan olayları kişinin gözü önüne getirirler. Bu şekilde bir insanın ne yaptığı rahatlıkla seyredilebilir.


Kişinin seviyesine göre bunlara ulaşmak kolaydır. Hadimlerin yapamayacağı şey neredeyse yok gibidir. İnsanın her türlü ihtiyacına karşılık verirler. Define bulma, birini kendine aşık etme, bir kişinin helak olması, hastalıkların tedavisi, tayibi mekan (bir yerden bir yere vasıtasız gitme), paranın çoğaltılması gibi bir çok konuda yardımcı olurlar.


Hadimler ilk geldikleri vakit gerçek suretleriyle veya insan suretinde gelirler. Gerçek suretleri bir insan boyunda veya yer ile gök arası kadar da olabilir. Gelecekleri vakit kişiyi sınamak amacıyla gök gürültüsü, farklı hayvanların gözükmesi ve bunun gibi şeyler zuhur edebilir. Bunlardan korkmamak gerekir. Bunlar sadece kişinin yardımı gerçekten isteyip istemediği test içindir.


Hadimleri elde etmek için belirli bir adet'de ve belirli bir esmanın çekilmesi gerekmektedir. Adet çok önemlidir. İşin sırrı budur. Kapıyı açacak olan, verilen adedin ne eksik nede fazla tam çekilmesidir.


Hadim çağırma esnasında mutlaka işin ehlinden yardım alınmalıdır. Çünkü hayır olan kapıların açılmasıyla birlikte şer olan kapılarda açılır. Şeytanlar, ifritler, semumlar ve cinler açılan bu kapılar vasıtasıyla insana musallat olmaya çalışırlar. Kişi kendi bildiği üzere bu işe başlarsa muhtemeldir ki bu şerli varlıklarla baş başa kalır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:04 09.05.16
Ruhaniyyet ve Azaim ilmi taleplileri iyice okuyup faydalanın.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:46 10.05.16
Da'vet ve Ruhaniyyet ilimleriyle uğraşmak isteyenler için değerli bilgiler.Okuyup istifade ediniz.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 18:46 04.06.16
Hadim Melek Mi? Hadim Nedir,

Hadim ne demektir, hadim melek midir ve hadimin nasıl çağırılacağı konu başlığı manevi hayat ve metafizik alemi için oldukça önemli sorular olmakla birlikte hadim ilmi ve hadimler hakkında çok az detay bilindiği de göze çarpmaktadır. Hadim ne demektir, hadim melek midir ve hadimin nasıl çağırılacağı konu başlığı manevi hayat ve metafizik alemi için oldukça önemli sorular olmakla birlikte hadim ilmi ve hadimler hakkında çok az detay bilindiği de göze çarpmaktadır. Hadimler hüddam ilmi içerisinde farklı anlamda isimlendirilen, Ortadoğu kültüründen dünyaya yayılan falcı ya da majisyene bağlı ve aynı zamanda onlara yardım eden yardım eden manevi anlamdaki bedensiz yardımcılardır. Hadimler kendi türlerindeki diğer bedensiz varlıklara oranla daha güçlü ve bilgili olmakla beraber, kişinin göz ve kulak gibi duyu organlarıyla istedikleri bilgiye kolaylıkla erişmesini sağlarlar. Hüddam İlmi Nedir? Hüddam ilmi bazı ayet ve surelerin belirli bir sayıda okunmasının ardından hadim ya da hadimi denilen görevli hizmetkarların kişilerin istek, dilek ve arzuları çerçevesinde görevlendirilmesi ve bu sayede kişilerin bazı sorun ve sıkıntılarının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Hadimler temel anlamda Kur’an-ı Kerim’in muhafızı şeklinde de tanımlanırken El-Hicr suresi 9.ayette Allah “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’an-ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz” diye buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim Koruyucusu Olan Hadimler Allah tarafından insanlara gönderilen Kur’an-ı Kerim insanlara rehber ve hidayet kaynağı olarak gönderilmekle beraber muhafazası sadece insanlara bırakılmayan bir kitaptır. Bu yönde ayette de geçtiği üzere Kur’an’ı koruma işinde meleklerin görevlendirildiği görülmektedir. Bu da inen her ayetin bir muhafızı olan bir melek ve her meleğin emrini yerine getiren ve hizmetkarı olarak anılan 1 ile 70 bin arası yardımcı melek anlamına gelmektedir. Bu hizmetkarlar ya da hüddam melekleri de iman etmiş cin kavimlerinden oluşmaktadır. Bu cin kavimleri her bir meleğin sevki altında hizmet ederken, aynı insanların üstlendiği bazı sorumlulukları yerine getirmeyi çabalarlar. Melekler, Cinler, Hadimler ve İnsanların Ortak Görevi İnsanlar ve cinlerin ilk görevinin Kur’an-ı Kerim’deki emir ve yasaklara uymak olduğu aşikârdır. İkinci görev ise Kur’an-ı Kerim’e her anlamda yapılacak her türlü saldırıya karşı canları pahasına onu savunmak, gerektiği durumlarda da karşılık vermektir. Melekler ve cinlerin üçüncü görevinin ise Kur’an-ı Kerim’i sürekli okuyan ve ondan istifade edenler için havâss ve esrarlardan yararlanmasına da yardımcı olmaktır. Bu yönde ayet ve sureleri sürekli ve kesintisiz olarak okuyarak, insanlardan daha zayıf ve az özelliklere sahip olan cinlerin belirli taleplerle görevlendirilmeleri hüddam ilmi konusu dahilindedir. Hadimlerin Görevlendirilme İşleri Nasıl Yapılmaktadır? Bu görevlendirme iki şekilde yapılmaktadır; İlk olarak Kur’an-ı Kerim’in tamamını ya da belli sure ve ayetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde okuyanlar için o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanabilir. Bir kişinin Kur’an-ı Kerim okuması hadimi melek ya da cinlerden birinin orada hazır olarak bulunması anlamına gelirken, bu sure ve ayetleri içten ve sürekli okuyan kimselerin özel bir statü kazanarak melek ve cinlerin başında pervane olduğu görülmektedir. Sadece Kur’an okurken yapılan yanlışları yüksek sesle düzeltmeleri değil, uhrevi bir maksat için okunan duaların da yerine getirilmesi için çalışmaktadırlar. Hüddam edinmek ne demektir sorusunun cevabı da bu noktada verilebilir. Sakıncaları düşünülmeden ve hesap edilmeden “keşke bende edinsem” denilen azimet, usül ve riyazatlar sonucu kendini bir ayet ya da sureye adamış Müslüman olan cinleri kendi emrine almak hüddam edinmek olarak adlandırılır. Cinler Bu Durumdan Pek Hoşnut Olmazlar! Cinlerin birinin hizmetine girip artık ayet veya surelerin koruyuculuklarını bırakmaları aslında çok da istedikleri bir şey değildir. Ancak o ayet ya da sureyi devamlı okuyan kişiye Müslüman cinler bir zarar vermediği gibi isteklerini de yerine getirme konusunda kusur etmezler. Hüddam için riyazata girip ezkara başlamak tanımı da burada karşımıza çıkmaktadır. Bir kişinin bu niyetinden melek ve cinlerin anında haberi olmakta ve maksadı konusunda da gerekli bilgiye sahip olabilmeleri mümkündür. Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklemekle birlikte çeşitli şekillerde korkutmaları da mümkündür. Geliş Çeşitlerine Göre Hadimler Kaça Ayrılır? Hadimler geliş çeşitlerine göre; Kendileri gelen hadimler Başkaları tarafından çağırılan hadimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kendileri gelen hadimler; Kişinin doğum saati ile bağlanan hadimler Kişinin ailesinden kalan hadimler Kişinin kendisini geliştirdikten ve enerjisini arttırdıktan sonra ona gelen hadimler olarak üç kısma ayrılır. Başkaları tarafından çağırılan hadimler ise; Öğretici hadim İş Hadimleri Kulak hadimleri Göz hadimleri olarak dörde ayrılır. Kişinin Doğum Saati İle Bağlanan Hadimler Kişinin doğum saatiyle bağlanan hadimler çok sık görülmese de bazı kişilerin özel doğum zamanlarında kendilerine doğumlarıyla beraber bağlanıp, onlara bazı özel güçler verebilirler. Kendisine bağlanan hadimi belirli bir yaştan sonra görebilen kişiler olduğu gibi, hayatları boyunca onları hiç görmemiş kişiler de vardır. Kişinin Ailesinden Kalan Hadimler Kendileri gelen hadimler için ikinci başlıkta incelenen aileden kalan hadimler de oldukça nadir görülen hadimlerdir. Bu hadimler kişinin geçmişinde aile bağı bulunan bir kişinin taşıdığı bir hadim olmakla beraber o kişinin ölümü, yeni doğacak kişinin de bazı özelliklerinin ölmüş kişiye benzemesi sonucu yeni doğan kişiye hadimlik yaparlar. Kişinin Kendisini Geliştirdikten Ve Enerjisini Arttırdıktan Sonra Ona Gelen Hadimler Bazı kişiler zamanla enerji anlamında kendini geliştirmekte ve bazı hadimlerin de bu enerjiden etkilenip kişiye bağlandıkları bilinmektedir. Ayrıca da bu tarz kişilerle ortak yaşam olarak isimlendirilen bir ilişkiye girmek için hadimlerin kişilere kendiliğinden geldikleri görülmektedir. Enerjisel olarak belli bir seviyeye gelen kişilere kendiliğinden hadim gelmesi sık görülen bir durumdur. Başkaları Tarafından Çağırılan Hadim Çeşitleri Nelerdir? Görevleri anlamıyla farklılık gösteren ve başkaları tarafından çağırılan hadimler dört farklı çeşide ayrılmıştır. Hadim çeşitleri nelerdir diye sorulacak olursa, İstek hadimleri Öğretici hadimler Kulak hadimleri Göz hadimleri olarak hadimlerin dört farklı çeşide ayrılması mümkündür. İstek Hadimleri İstek hadimleri kişinin her türlü isteğinin yerine getiren hadimler olduğu gibi her türlü maddenin getirilme işleminde de kullanılırlar. Burada kişinin isteğinin hangi konuda ve ne olduğu önemli olmayıp, hadimlerden her türlü istek doğrultusunda yardım alınabilmesi mümkündür. Öğretici Hadimler Hüddam ilminde manevi anlamdaki yardımcılar içerisinde en çok öğreten, cevaplayan ve bilgi aktaran hadimler öğretici hadimler olarak nitelendirilir. Burada kişinin tek yapması gereke öğretici hadimlere ilmi soru sormaktır. İlmi olan her soruya cevap verme yetkisi bulunan hadimler, kişinin daha önce tanışmadığı ve hiç bilmediği ilimleri bile öğretebilirler. Kulak Hadimleri Kişinin öğrenmek istediği şeyle alakalı ayrıntılı bilgi alacağı hadimler kulak hadimleri olarak isimlendirilir. Başka bir ifadeyle kişilerin kulaklarının çakrasını açan kulak hadimleri kişinin duymak ya da ulaşmak istediği bir bilginin kendilerine aktarımında önemli bir rol oynarlar. Bilgi verici hadimlerdir. Göz Hadimleri Kulak hadimlerinde görülen kulak çakralarının açılması durumu, göz hadimlerinde de göz çakralarının açılması şeklinde açıklanabilir. Göz hadimleri yakın olsun uzak olsun bir insanın ne yaptığını kolaylıkla kişinin gözünün önüne getirebilirken, göz hadimleri sayesinde kişinin istediği herkesi izlemesi mümkün olabilmektedir. Göz çakraları açılan insanlar gözle görülebilen her detaya hadimler sayesinde ulaşabilmeyi başarırlar.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 21:46 04.06.16
Eline sağlık
hadimim olsa ogretici olanini isterdim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ahmetkardeş 22:16 04.06.16
ben ,geniş kapsamlı hem yardım eden,hem bilgilendiren,hem isteğimi yerine getiren bir hadime sahip olmak isterdim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ahmet Can 11:34 05.06.16
ne de çok saydın be devrımcı onu yapabılır bunu yapabılır haddımler dıye onu bunu yapabılır bu kadar övdun kı neredeyse ınsanın ne üstün varlık bunlar demesı geldı haşşa
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 21:08 05.06.16
Ahmet Can Nickli Üyeden Alıntı:
ne de çok saydın be devrımcı onu yapabılır bunu yapabılır haddımler dıye onu bunu yapabılır bu kadar övdun kı neredeyse ınsanın ne üstün varlık bunlar demesı geldı haşşa
Senden üstün olduğunu söyleyebilirim.Hiç kimse seni davet etmek için günlerce ve aylarca okuyup-üfleyip davet yapmaz.Ama bak hadimleri çağırmak için günlerce uğraşılıyor.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mahmut1 21:40 14.06.16
Çakraları açan esmalar
_Tepe çakra ; Ya Hayy , Ya Muhyî
_ alın çakra; YA Alim , Ya Mubiyn
_ Boğaz çakra; Ya Melik , Ya kuddûs
_ Kalp çakra _ Ya Fettah, Ya Rezzak
_ Mide çakra _ Ya Şafi, Ya Kâfi _
göbek çakra _ Ya latif , Ya Aziz _
Kök çakra _ Ya Halik, Ya Baki .
( her bir esma bir hafta 1000 kez okunur )
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmtsirin 21:32 19.07.16
Sağlık konusunda yardımcı olabilecek bi hadim daveti yapmayı düşünüyorum aylardır araştırma yapıyorum bulduğum bilgileri topladım ayıklamaya çalışıyorum ama o kadar bilgi kirliliği var ki ne yapacağımı şaşırdım. Kime sorsak ya cesaret veriyorlar yada bazıları vazgeçirmeye çalışıyo ve nedense bu konuda forumlarda soru sorup bilgi almak istediğimiz kişiler sert veya kaba bi konuşma tarzı ile cevap veriyorlar, dolayısıyla ne yardımcı olabilecek birini bulabildik ne de bi başarı elde edemedik. Siz bu konuda yardımcı olabilirmisiniz veya yardımcı olabilecek birini söylermisiniz, sağlık konusunda yardıma ihtiyacım var başka bi şey istemiyorum cevabınızı bekliyorum.

[/COLOR]Ayrıca hadimler cinmi melekmi kesin olarak doğru olan nedir, herkes ayrı şeyler söylüyo
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5